33

Paavo Eloniemi

Seinäjoki
freelancer toimittaja, 70

Omaan pitkän työkokemuksen (lähes 40 v) Seinäjoen kaupungin palveluksessa ja olen viidettä kautta kaupungivaltuustossa päättämässä asioista seinäjokelaisten eduksi.

Vaaliteemat

Seinäjoen kaupungin talous

Seinäjoen sekä kaupunkilaisten hyvinvointi perustuu kunnossa olevaan talouteen. Kasvavassa kaupungissa on tehtävä investointeja, mutta ne pitää harkita tarkasti. Tämä tarkoittaa tiukkaa budjettikuria, ei tehdä äkkinäisiä investointeja ohi budjetin tai ylitetä budjettiin varattuja määrärahoja ilman vahvaa syytä. Investointeja tehtäessä on syytä katsoa niiden tuottavuus ja se, etteivät investoinnit lisää vain kaupungin menoja.
Näin pystymme turvaamaan nykyisen palvelutason ja ehkä parantamaan sitä

Monipuolinen asuntotuotanto

Seinäjoella on pääasiallisesti omistus- ja vuokra-asuntoja. Omistusasuntojen hinnat ovat karanneet käsistä ja siksi keskustaan esimerkiksi pitäisi saada edullisempia asuntoja, jotta useammalla kerrostaloihin haluavalla olisi mahdollisuus hankkia mieleinen asunto. Nykyisten pienten yksiöiden ja kaksioiden sijaan asuntojen pitäisi olla suuruudeltaan monipuolisempia. Lisäksi pitäisi tarjolla olla myös esimerkiksi osaomistus ja asumisoikeusasuntoja.

Kestävä kehitys

Kaupungin sekä sen omistamien yhtiöiden toiminnassa on syytä noudattaa sellaista toimintaa, mikä edistää kestävää kehitystä. Tästä esimerkkinä Seinäjoen Energia on etsimässä uusia tapoja tuottaa kaukolämpöä nykyisiä päästöjä vähentäen. Eri yhtiöissä on paljon mahdollisuuksia parantaa toimintaa kestävän kehityksen puolesta esimerkiksi parantamalla kierrätykseen liittyviä toimia ja vähentää energian turhaa käyttöä.