97

Paula Sihto

Seinäjoki
työsuojeluvaltuutettu, osastonhoitaja, 60

Hei, olen Paula Sihto, 59-vuotias erikoissairaanhoitaja.
Työskentelen Seinäjoen keskussairaalassa päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna. Taustalla minulla on osastonhoitajan virka geropsykiatrian osastolla ja poliklinikalla. Vuosi sitten suoritin työsuojelukonsultin tutkinnon.
Perheeseeni kuuluu kolme aikuista lasta, vävypoika ja kaksi Marttilan ala-astetta käyvää lastenlasta.
Toimin sisareni ja hänen tyttärensä kanssa pyörätuolissa olevan äitimme omaishoitajana, joten omaishoitajan arki ja ikäihmisten palvelut ovat tulleet henkilökohtaisesti hyvin tutuiksi.
Politiikassa olen ollut mukana niin kunta-, maakunta- kuin valtakunnan tasollakin. Olen nyt Seinäjoen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen sekä Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja, Tehyn valtuuston puheenjohtaja ja STTK:n edustajiston jäsen.
Olen vahvasti mukana alueemme sote-uudistuksessa ja kuulun Etelä-Pohjanmaan Sote poliittiseen ohjausryhmään.
Olen myös Seinäjoen seurakunnan kirkkovaltuutettu ja kirkkoneuvoston jäsen.
Muita luottamustehtäviä on – viimeisimpänä niistä on valintani tämän vuoden alusta Etelä-Pohjanmaan Lottaperinne ry hallituksen puheenjohtajaksi.
Siviilityöni ja erilaiset luottamustehtäväni tukevat hyvin toisiaan ja minulla on näköalapaikka tämän päivän yhteiskunnallisiin haasteisiin ja niiden esille nostamiseksi. Luottamustehtävieni myötä minulla on laajat verkostot käytettävissäni ja haluan ne edelleen antaa jokaisen seinäjokisen veronmaksajan käyttöön.
Työni kautta pidän tärkeänä työssäjaksamisen parantamista ja työhyvinvoinnin kohentamista. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on tärkeää, kun monet työssäkäyvät hoitavat joko omia vanhempiaan tai lapsenlapsiaan.
Kotihoitoon pitää lisätä huomattavasti resursseja eli saada sinne lisää työntekijöitä. Omaishoidon tukea tulee saada jokaisen, joka täyttää kriteerit. Omaishoitajien jaksamiseen tulee kehittää uusia vaihtoehtoja niin, että omaishoitaja pystyy välillä pitämään lomaa tietäen, että omainen on turvallisesti hoidossa.
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus, joten koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on turvattava ja erityisopetukseen on panostettava. Opetusryhmät eivät saa muodostua liian suuriksi.
Pitkään jatkunut korona-aika on ollut kaikenikäisille raskasta ja uuvuttavaa. Yksinäisyys on lisääntynyt ja nyt pitäisi löytyä nopeasti keinoja, jotta nämä koronasta syntyneet erilaiset ongelmat pystytään estämään ja selvittämään mahdollisimman pian. Siihen tarvitaan yhteistyötä erilaisten toimijoiden kesken, kuten mm. kuntien, seurakuntien, kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten yhteisvoimin.
Harrastan hiihtoa, pyöräilyä, vaellusta ja avantouintia sekä lastenlasten kanssa yhdessä oloa.
Olen aktiivinen, avoin ja toimeentarttuva. Kunnia-asianani pidän sitä, että olen tavoitettavissa joko puhelimella (040-148 3224) tai sähköpostilla (paula.sihto@tehy.net) – lähes aina, kun Sinulle itsellesi sopii.
Yhteistyöterveisin Paula

Vaaliteemat

Perusterveydenhuollon palvelujen parantaminen, omaishoidon ja kotihoidon palvelujen kehittäminen

Seinäjoella omaa perusterveydenhuoltoa on vahvistettava. Sillä saamme erikoissairaanhoidon kustannuksia vähennettyä. Omaishoidon tukea tulee saada kaikki ne, jotka täyttävät kriteerit, lisäksi sijaishoitoa on kehitettävä niin, että jokainen omaishoitaja saa pidettyä vapaapäivänsä. Kotihoidon palveluja tulee lisätä, että apua tarvitsevat saavat niitä riittävästi ja voivat tuntea olonsa turvalliseksi kotona. Lapsiperheiden tulee saada kotiapua muutenkin kuin vain lastensuojelutapauksissa.

Työssä jaksamisen parantaminen ja työhyvinvoinnin kohentaminen

Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen tulee ottaa nykypäivän työelämässä entistä paremmin huomioon. Työpaikalla pitää pystyä tekemään yksilöllisiä joustoja esim. elämäntilanteen tai sairauksien vuoksi. Johtamiseen tulee kiinnittää huomiota. Työhyvinvointikyselyjä tulee hyödyntää ja ottaa niistä kehittämiskohteita esille vuosittain. Työterveyspalveluja tulee olla riittävästi ja työterveyshuollon tulee toimia ja sinne pitää saada lääkärinvastaanottoaikoja. Sisätilaongelmiin pitää puuttua ajoissa.

Erityisopetuksen resurssien lisääminen ja kohtuullisen kokoisten opetusryhmien ylläpitäminen sekä lasten ja nuorten monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen

Koronan vaikutukset näkyvät kasvavina haasteina perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa sekä lisääntyvänä erityisopetuksen, lastensuojelun ja mielenterveyspalvelujen tarpeena. Resursseja on lisättävä varhaiseen tukeen, erityisopetukseen, perustason palveluihin sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin. Opetusryhmät eivät saa muodostua liian suuriksi ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia on oltava tarjolla riittävästi.