61

Tuomas Liikala

Seinäjoki
diplomi-insinööri, 33

Seinäjoella nuoruutensa viettänyt tietotekniikan DI, pohjalla ammattikoulu. Toivoo antavansa kaikille nuorille mahdollisimman hyvä mahdollisuudet elämään yhä jatkossa. Olen todennut tämän tärkeimmäksi asiaksi tulevina vuosina. Etenkin näin koronan aikana nuorien asia on tärkeämpi kuin pitkään aikaan.

Vaaliteemat

Koko Seinäjoki asuttuna

Koko Seinäjoen alueella tulisi olla mahdollisimman yhdenvertaiset elämisen mahdollisuudet. Palveluiden tulisi kattaa koko iso paikkakunta niin, että kaikilla on tasa-arvoinen pääsy kaikkiin heidän tarvitsemiinsa palveluihin, niin hammashoidon kuin muunkin terveydenhoidon osalta. Ikäihmisiä tulee tukea heidän tarvitsemiensa palveluiden digitalisaatiossa. Koko Seinäjoki pysyy asuttuna, kun kaikilla on riittävä pääsy kaikkiin heidän tarvitsemiinsa palveluihin.

Elinkeinoelämä

Seinäjoen alueen elinkeinorakenne on murroksessa. Osa elinkeinoista on ongelmissa, osa elinkeinoista kehittyy. Muutos on pysyvää, eikä siinä itsessään ole mitään yllättävää. Päätökset tulisi tehdä kuitenkin huolella harkiten, pitkällä tähtäimellä toteuttaen. Kyky sopeutua muutokseen vaatii paljon koko Seinäjoen alueelta. Kaupungin tulee kyetä tarjoamaan mahdollisimman hyvät mahdollisuudet alueen työllisyyden ja elinkeinon kehittymiselle.

vapaa-aika

Ihmisille tulisi antaa tilat, joissa he voivat toteuttaa omia luovia ja innovatiivisia ideoitaan. Tulee olla kerhoja ja pajoja, joissa voi toteuttaa omia ideoitaan. Kaikilla ei ole kotona mitä erilaisempia koneita ja laitteita. Sitä varten tarvitaan niin kaupungin omia kerhoja, mutta myös kolmannen osapuolen tiloja. Itse olen erityisen iloinen Hacklabin ja Sepelin toiminnasta Seinäjoella. Jokaisella on kuitenkin omat harrastuksensa, joiden kautta tapahtuu elinikäistä oppimista.