33

Alpo Lakkala

Sodankylä
rakennusinsinööri/poronhoitaja, 64

Olen naimisissa oleva kolmen aikuisen lapsen, Pauluksen, Samuelin ja Elisabetin, isä. Asumme vaimoni Irja-Kaisan kanssa hänen kotitilallaan Sattasjokivarressa Asentopalossa.

Jäin eläkkeelle marraskuussa 2020 palveltuani runsaan 37 vuoden ajan sodankyläläisiä niin virkamiehenä kuin vesilaitostoiminnasta vastaavana. Nyt minulla olisi aikaa ja mahdollisuus käyttää tietotaitoani ja kokemustani kotikuntani hyväksi monin eri tavoin.

Meillä on poroja, joille teemme heinät niin kotipelloilta kuin lapsuuskotini niityiltä Vaalajärveltä, jossa meillä on myös saarimökki. Harrastan perinteiseen lappilaiseen tapaan metsästystä ja kalastusta, kuulun Utsamon Erä -metsästysseuraan. Perheemme yhteinen harrastus on kaiken aikaa ollut musiikki; soittaminen ja laulaminen. Myös kotiseututyö yhdistää perhettämme. Kuulumme Sodankylä-Seuraan, jonka johtokunnassa toimin.

Vaaliteemat

Hyvinvoiva Sodankylä

Laajan kotikuntamme asukkaiden hyvinvointia tuetaan, elämän edellytykset taataan niin pienille kuin isoillekin. Varhaiskasvatus ja koulutus pidetään laadukkaana ja koulukiinteistöt kunnossa, monipuolisessa käytössä.

Pyritään säilyttämään olemassa oleva kouluverkko. Ehkäistään nuorten syrjäytymistä mm. tarjoamalle heille harrastustiloja ja -ohjausta. Työntekemistä ja yrittäjyyttä kannustetaan. Vanhuksia autetaan asumaan kodeissaan niin pitkään kuin se on mahdollista, jos he sitä toivovat.

Sodankylän talous tasapainossa

Meneillään olevan tasapainottamisohjelman toimenpiteiden jälkeen huolehditaan, että talouden tasapaino säilyy, mikä on edellytys kunnan terveelle toiminnalle. Kunnan tulojen tulee riittää niin käyttötalousmenoihin kuin investointeihinkin.
Hyvällä taloudenhoidolla varmistetaan palvelujen riittävyys myös silloin, jos kuntalaisten määrä alkaisi kasvaa. Olemassa olevat resurssit käytetään taloudellisesti ja tehokkaasti, niin että sodankyläläiset saavat riittävän vastikkeen maksamilleen veroille.

Monipuolinen luonto säilyy Sodankylässä

Luonnolla on merkittävät, suotuisat vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin. Sodankylässä monimuotoinen luonto on lähellä, mikä mahdollistaa sen hyödyntämisen eri tavoin. Luonto on annettu meille viljeltäväksi ja varjeltavaksi, sen käyttö tulee olla järkevää ja maltillista. Esimerkiksi kaivostoiminta on toteutettava parasta mahdollista tekniikkaa käyttäen ja ympäristöön kohdistuvat haitat ja riskit on minimoitava. Edellytykset paikallisten elinkeinojen harjoittamiseen on turvattava.