40

Arja Mäkitalo

Sodankylä
verosihteeri, 63

Sodankylän kunnanvaltuuston jäsenenä olen toiminut kuusi valtuustokautta. Kuluvalla valtuustokaudella olen ollut Lapin liiton hallituksen jäsen, Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän hallituksen jäsen, Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallituksen jäsen, valtuuston varapuheenjohtaja ja syksystä 2020 kunnanhallituksen varapuheenjohtaja. Lisäksi olen aikaisemmilla valtuustokausina toiminut paikallisesti eri luottamustehtävissä ja kunnallikksissa osakeyhtiöissä. Kuntienvälisessä yhteistyössä olen ollut mm. kuntayhtymien kautta.
Toimin aktiivisesti poliittisessa järjestötyössä.

Vaaliteemat

Lähipalvelut turvataan ja kaikki kuntalaiset saavat laadukkaat ja kattavat peruspalvelut kotikunnasta. Tuleva hyvinvointialue tuottaa jatkossa kunnan terveyspalvelut, joita tuetaan yksityisin palveluin.

Ikäihmisten kotona asuminen turvataan parantamalla ja kehittämällä muun muassa kotihoitoa, siivous- ja ruuanlaittoapua, hoitoapua ja kotisairaanhoitoa. Omaishoidontukea ja perhehoitoa tulee kehittää.
Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuudet on taattava, kunnan joka kolkkaan, yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Sopukassa toimivan perhekeskuksen palveluja on edelleen kehitettävä ja uudistettava ennaltaehkäisevään suuntaan.

Elinvoimainen yritystoiminta luo pohjan tasapainoiselle kuntataloudelle.

Vilkkaassa käytössä olevia lähiluontoreittejä kehitetään. Ne tuodaan myös matkailijoiden tietoisuuteen.

Kaavoitus, asuntopolitiikka ja yritysten kanssa tehtävä yhteistyö ovat paikallisia ratkaisukeinoja elinvoiman edistämiseen.

Lähiruoka on parasta paikallisten elinkeinojen tukemista. Se nostaa paikallisten raaka-aineiden jalostusarvoa. Suoraan luonnosta saadut puhtaat raaka-aineet ruokalautasella houkuttelevat paremmin matkailijoita ja paikallista väestöä nauttimaan Lapin antimista.

Kestävä luonnonvarojen hyödyntäminen ja edunvalvonta

Edunvalvonta kaivostoiminnan suuntaan tulee olla paikallisten ihmisten edun mukaista. Sen tulee noudattaa kuntalaisten oikeustajua. Kunnan on otettava aktiivisesti kantaa kaivoslain valmisteluun.