48

Hanna Riipi

Sodankylä
HTM, ryhmäpäällikkö, 39

Olen Hanna Riipi Sodankylän Sattasesta. Koulutukseltani olen hallintotieteiden maisteri ja työskentelen tällä hetkellä julkishallinnon palveluksessa ryhmäpäällikkönä. Olen tällä hetkellä Sodankylän valtuuston jäsen, asetun nyt toistamiseen ehdolle kuntavaaleihin. Olen toiminut erinäisissä luottamustehtävissä niin puolueen paikallistasolla kuin kunnan luottamushenkilönäkin. Opettavaisin luottamustehtävä on ollut tähän mennessä kunnanhallituksen jäsenyys 3,5 vuoden ajan.

Perheeseeni kuuluu aviomies ja kaksi alle kouluikäistä lasta. Vapaa-aika menee lasten kanssa puuhaillessa ja luonnossa liikkuessa. Talvisin mieluisinta on hiihtäminen ja kesällä minut löytää usein marjametsästä. Harrastukset ovat hyvin luonnonläheiset. Olen myös innostunut hapanjuurileivonnasta :)

Vaaliteemat

Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen

Haluan edistää lasten, nuorten ja perheiden asioita. Painopisteen tulee olla ennaltaehkäisevissä, matalan kynnyksen palveluissa. Perheiden tukeminen on panostus tulevaisuuteen. Varsinkin näin matalan syntyvyyden aikana on erityisen tärkeää, että perheet saavat riittävän tuen.
Korjaaviakin palveluita tarvitaan, mutta päätöksenteossa painopiste tulee tosiasiallisesti saattaa ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Laajasta elinkeinorakenteesta tulee pitää kiinni

Vahva kuntatalous tarvitsee tuekseen elinkeinojen harjoittajia ja yrittäjiä. Kunnan pitää pystyä päätöksillään luomaan yrittämisen edellytyksiä.
Elinvoimaisen kunnan merkki on se, että kunnassa on yrittäjiä ja elinkeinonharjoittajia.

Digitalisaatiota hyödyntäen

Digitalisaatiota tulee edistää ja huomioida sen tuomat mahdollisuudet palveluiden järjestämisessä. Meillä Sodankylän kunnassa on kattava laajakaistaverkko ja sen suomia mahdollosuuksia ei ole höydynnetty riittävällä tasolla.
Digitalisaation avulla voimme saada taloutta tasapainotettua ja tuotettua palveluita joka puolelle kuntaa. Se edellyttää, että kuntalaiset osaavat käyttää erilaisia järjestelmiä ja tähän tuleekin panostaa erityisesti ikäihmisten kohdalla.