52

Marko Touru

Sodankylä
yrittäjä, 54

Minä olen Marko Touru, 53v. yrittäjä Sodankylästä. Harrastan kullankaivua ja osallistun Suomessa ja eri puolella maailmaa järjestettäviin kullanhuuhdontakilpailuihin.

Yritystoiminnan aloitin vuonna -95 Lahdessa, josta olen kotoisin. Yritystoimintaa olen harjoittanut myös ulkomailla ja työt veivätkin useiden vuosien ajan eri maihin Euroopassa, josta tuli kerättyä paljon kokemusta kansainvälisestä yritystoiminnasta. Tällä hetkellä toimin Tankavaaran Kultakylän yrittäjänä Pohjois-Sodankylässä. Yritystoimintani perustuu hotelli-, ravintola-, ja matkailuliiketoimintaan.

Alusta alkaen osana liikeideaa oli tuottaa palveluita ja elämyksiä myös paikallisille ja kultakylä järjestikin suopungin heittokilpailuja, Taiga-festivaaleja, porokilpailuja, sekä erilaisia lapsille suunnattuja ohjelmia, näitä toteutettiin yhteistyössä Vuotson toimijoiden kanssa. Vaikka pääasiallinen asiakaskuntamme koostuukin ulkomaalaisista ja osittain kotimaisistakin matkailijoista, on kuitenkin tärkeä toimia yhteistyössä oman lähialueen yhteisöiden kanssa.

Tapahtumien tuominen matkailutuotteeksi on yksi keino elävöittää ympäristöä. Olenkin ollut luomassa ja perustamassa myös Pohjoiskalotin kultamölkky-mestaruuskilpailuja, Nothern Light Rock- ja Blues- tapahtumaa, sekä suomen suurimmaksi ja kansanväliseksikin noussutta Gold Rush Run - koiravaljakkokilpailua. Luonnollisesti olen myös jatkanut yhden Lapin vanhimman tapahtuman, kullanhuuhdonnan SM-kilpailujen, järjestämistä Tankavaaran Kultakylässä.

Yksi oma vaaliteemani liittyykin siihen että kunta tukisi ja mahdollistaisi jatkossakin Sodankylässä järjestettävien monimuotoisten ja useissa kylissä järjestettävien tapahtumien jatkumisen. Tapahtumilla on kuitenkin kylien yhteishengen kannalta erittäin merkittävät vaikutukset.

Luottamustehtävissä toimin tällä hetkellä Pohjois-Sodankylän matkailu ry:n puheenjohtajana, sekä Lapin kullankaivajainliiton hallituksessa. Olen ollut myös mukana aktiivisesti matkailun aluekehittämisessä ohjausryhmän sekä hanketoiminnan kautta; Pohjois-Sodankylän matkailun kehittäminen, Tapahtumat matkailutuotteeksi, matkailun kohdekokemuksen kehittämishanke, tarinakylät, ekologinen- ja eettinen lapinkullan sertifiointi ja Visit Sompion kansainvälistymishanke.

Ehdokkaaksi lähtemiselläni päälimmäisenä ajatuksena oli tuoda esille yrittäjän näkökulmaa ja kokemusta ratkaisujen tekemisessä. Lisäksi tämän hetkinen tilanne herättää paljon ajatuksia tulevaisuudesta. Uskon että nyt on oikea hetki luoda keskustelua ja vuoropuhelua kuntalaisten, yrittäjien ja päättäjien kesken, jotta saisimme aikaan päätöksiä joilla kuntalaisten ja kunnan hyvinvointi saataisiin turvattua.

Maaseudulla lapsuudensa viettäneenä Keskustan kuntavaaliohjelma on lähimpänä sitä omaa mielikuvaa siitä miten kuntaa tulisi lähteä kehittämään. Keskusta on tehnyt hyvää ja vahvaa työtä suomalaisen maaseudun sekä sivukylien tueksi. Koen että Sodankylässäkin Keskusta on se puolue jonka kautta kunta ja kuntalaiset tulevat varmistamaan hyvinvointinsa tulevaisuudessakin.

Facebookissa minut löytää @KuntavaalitMarkoTouru

Mottoni onkin yrittämisellä eteenpäin.

Vaaliteemat

Yrittäjyydellä nousuun

Hyvä ja kannattava yritystoiminta luo perustaa kunnan taloudelle.

Turvattava lasten ja nuorten harrastus- ja koulutusmahdollisuudet

Lasten ei pidä olla säästökohteita. Lasten hyvinvointi pitää laittaa etusijalle ja koulupäivien pituus matkoineen on pidettävä sellaisessa mitassa että lapsille jää myös riittävästi aikaa harrastaa.