35

Mikko Maijala

Sodankylä
metsätalousinsinööri/aluevastaava, 55