34

Juho Lukkari

Sotkamo
Ensihoitaja, 39

Olen 39-vuotias perheen isä. Perheeseeni kuuluu vaimo Minna, sekä 3 ja 6 vuotiaat lapset. Olen toiminut kunnanvaltuutettuna 2 kautta. Kuluvalla kaudella olen toiminut ympäristö- ja teknisenlautakunnan puheenjohtajana, sekä keskustan valtuustoryhmän puheenjohtajana.
Olen ensihoitoon erikoistunut lähihoitaja ja työskentelen ensihoitajana Sotkamon ensihoidossa.

Kuntapolitiikkaan lähdin vuonna 2012 halusta vaikuttaa kotikuntani asioihin.
Jokaiselle kuntalaiselle on turvattava laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Avun saaminen ja hoitoon pääsy on oltava nopeaa ja joustavaa.

Kunnan tulee järjestää lapsille turvallinen ja laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus. Koulu- ja varhaiskasvatuksen tilat tulee olla turvallisia ja terveellisiä.
Lapsille tulee taata harrastustoiminta ja sekä nuorille mielekästä tekemistä kouluajan ulkopuolella. Yksikään lapsi tai nuori ei saa jäädä yksin. Myös perheiden tuki on oltava helposti saatavissa.

Viimeisen viiden vuoden ajan on kunnan korjausvelkaa on otettu haltuun suunnitelmallisesti. Tätä työtä on jatkettava tulevaisuudessa. Toimiva ja nykyaikainen kunnallistekniikka on jokaisen kuntalaisen oikeus, se takaa sujuvan arjen.
Tehokkaalla kaavoituksella lisäämme mahdollisuuksia yrityksille ja yksityisille henkilöille tulla kuntaamme tekemään tulevaisuutta.

Vaaliteemat

Lapsien ja perheiden hyvinvointi

Kun perhe voi hyvin, lapsetkin voi hyvin. Mielestäni kunnan tärkein perustehtävä on turvallisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestäminen. Koulutilojen tulee olla terveellisiä ja voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisia. Oppimisvaikeuksiin ja sosiaalisiin ongelmiin tulee puuttua viipymättä ammattilaisten toimesta. Poikkeavissa tilanteissa perheen tulee saada tukea ja ohjausta viipymättä.
Jokaiselle lapselle taataan harrastus. Yksikään lapsi ei saa jäädä yksin.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kunnan perustehtäviin kuuluu järjestää lain mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Hoitoon hakeutuminen tulee olla sujuvaa. Perusterveydenhoito on oltava laadukasta ja pääsy erikoissairaanhoidon puolelle on tapahduttava viiveettä tilanteen niin vaatiessa. Sosiaalipalvelut tulee olla helposti saavutettavissa ja avun saaminen ongelman kohdatessa ei saa viivästyä.

Kunnan kehittäminen

Sotkamon valtti on monipuolinen elinkeinoelämä. Kunnan on oltava jatkuvasti aikaa edellä ettei kehitys pysähtyisi. Maapolitiikan ja kaavoituksen kautta teemme jatkuvasti uusia alueita yrityksille ja yksityisille henkilöille rakentaa kuntaamme. Tonttitarjonta tulee olla monipuolista ja edullista. Kuntaan muuttaminen tulee olla helppoa. Edullisen verotuksen, monipuolisen elinkeinotarjonnan ja laadukkaiden palveluiden avulla voidaan houkutella uusia perheitä ja asukkaita kuntaamme.