12
Veli-Matti Ahlqvist
Tohmajärvi
Maanviljelijä, 35
13
Susanna Eronen
Sitoutumaton
Tohmajärvi
Sosiaaliohjaaja, 47
14
Juha Forsblom
Tohmajärvi
Yrittäjä, vastaava ohjaaja, 54
15
Jukka Haaranen
Tohmajärvi
maanviljelijä, eläkkeellä, 67
16
Henna Helminen
Tohmajärvi
Lähihoitaja, 46
17
Ossi Huovinen
Tohmajärvi
Kuljettaja, rakennusmies, 38
18
Hannu Hämäläinen
Tohmajärvi
Maatalouslomittaja, 52
19
Teuvo Karjalainen
Tohmajärvi
Eläkeläinen, 72
20
Matti Kuittinen
Tohmajärvi
toiminnanjohtaja, YTM, 39
21
Soile Luukkainen
Tohmajärvi
Talouspäällikkö, opiskelija, 47
22
Akseli Manninen
Tohmajärvi
Opiskelija, 18
23
Marko Manninen
Tohmajärvi
Maanviljelijä, 48
24
Tero Nenonen
Tohmajärvi
Ensihoidon kenttäjohtaja, 43
25
Antti Näätänen
Sitoutumaton
Tohmajärvi
Kiinteistönhoitaja, 40
26
Helena Pakarinen
Tohmajärvi
Poliittinen sihteeri, VTM, 61
27
Mikko Pakarinen
Tohmajärvi
Maatalousyrittäjä, 34
28
Olga Parri
Tohmajärvi
Yrittäjä, 35
29
Erkki Pelkonen
Tohmajärvi
Ylikonduktööri, eläkeläinen, 66
30
Matti Perälä
Tohmajärvi
Teologian tohtori, eläkeläinen, 72
31
Saara Raatikainen
Tohmajärvi
Opettaja, 36
32
Marketta Sairanen
Tohmajärvi
Sairaanhoitaja, 69
33
Miika Salo
Sitoutumaton
Tohmajärvi
Maanviljelijä, 52
34
Tatjana Swahne
Tohmajärvi
Kieltenopettaja, 48
35
Ulla Tammela-Lintunen
Tohmajärvi
Toiminnanjohtaja, eläkeläinen, 72
36
Elina Väistö
Tohmajärvi
Kulttuurituottaja AMK, varaosamyyjä, 44

Lisää ehdokkaita