75

Toini Kärenlampi

Tornio
terveystieteiden maisteri, eläkkeellä, 67

Olen 67 -vuotias vasta eläköitynyt virkeä seniori. Minulla on pitkä kokemus työuralta kuntasektorilla. Tornio kaupungissa työskentelin laboratoriohoitajana, koulutussuunnittelijana ja johtavana hoitajana yhteensä 30 vuotta. Viimeiset 13 vuotta olin Oulun kaupungilla ikäihmisten hyvinvoinnissa palvelupäällikkönä. Viimeisin koulutukseni on terveystieteiden maisteri.

Olen uusi ehdokas kunnallisvaaleissa. Olen toiminut Torniossa jalkapalloseurassa TP-47 naistoimikunnassa ja Tehyn jäsen olen ollut koko työuran ajan. Tällä hetkellä toimin hyväntekeväisyysjärjestössä, jonka avustamisen kohteena ovat lapset ja ikäihmiset. Ikäihmisten asiat ovat olleet lähellä sydäntäni. Perheeseeni kuuluu aviomies ja kolme aikuista lasta ja kolme lastenlasta. Luonto ja eläimet kuuluvat myös jokapäiväiseen elämääni. Olen aina ollut ylpeä kotiseudustani, keskustalaisesta kodistani ja meän kielestä.

Nyt minulla on aikaa ja virtaa osallistua kotikaupunkini päätöksentekoon.

Vaaliteemat

Vireä ja osallistava kunta

Kotikunnan tärkeä tehtävä on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen lisäksi edistää iäkkäiden asukkaidensa hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kun kunta panostaa yhdenvertaisesti asukkaidensa hyvinvointiin, myös iäkkäät pääsevät mukaan yhteisön elämään. Tunne osallisuudesta vahvistaa hyvinvointia ja ehkäisee yksinäisyyttä. Kunta vaikuttaa merkittävästi siihen mitä palveluja kunnassa on tarjolla.

Perheiden hyvinvointi

Perheiden monipuolinen tukeminen on parasta eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyä. Eriarvoisuuden vähentämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi lasten ja nuorten kehitysedellytykset on turvattava. Tämä tarkoittaa kehitysympäristöjen kuten kodin, päivähoidon, koulun, työn ja vapaa-ajan ympäristöjen toimintaedellytysten turvaamista.

Lisää päivittäistä liikuntaa

Kunta luo edellytyksiä liikunnalle järjestämällä eri kohderyhmille liikuntapalveluita sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa. Myös kuntalaisen oma aktiivisuus päivittäisen liikunnan lisäämiseen on keskeistä. Korona-aika on lisännyt kuntalaisten ulkoliikuntaa. Ulkoliikuntakalusteiden lisääminen onkin tarpeen kaikenikäisten lihaskunnon kohottamiseen. Monipuoliset liikuntamahdollisuudet ehkäisevät myös muuttoa pois parempien liikuntamahdollisuuksien houkuttelemana.