86

Ella Aitta

Turku
DI, tohtorikoulutettava, 25

Koulutuksen ja hyvinvoinnin puolesta - Turussa.

Olen Ella Aitta, 25-vuotias nuori turkulainen. Olen asunut Turussa pian neljä vuotta mutta alun perin tulen Utajärveltä Pohjois-Pohjanmaalta, maanviljelijän perheestä. Turusta on tullut toinen kotini ja nyt olen hakemassa täällä kaupunginvaltuustoon päättämään uuden kotikaupunkini asioista.

Olen ammatiltani elintarvikekehityksen diplomi-insinööri ja tällä hetkellä teen jatko-opintoja elintarvikekemian j a elintarvikekehityksen yksikössä Turun yliopistossa. Kiinnostus ruokaan ja luontoon ovat lähteneet jo varhaislapsuudestani, sillä äitini on kotitalousopettaja ja isäni maanviljelijä. Innostus elintarvikkeisiin johti lopulta kouluttautumiseen alan tutkijaksi ja tutkimusaiheenikin koskee kotimaista elintarviketta, nimittäin silakkaa. Työni tavoitteena on lisätä silakan käyttöä elintarvikkeena tutkimalla sen öljyjen potentiaalia elintarvikekäytössä. Mielestäni kotimaista ruoantuotantoa tulee tukea mahdollisimman kattavasti ja siksi esimerkiksi kouluruokailuissa ja horeca-alalla pitää lisätä ja tukea kotimaisen ruoan osuutta.

Vapaa-ajallani harrastan rugbya. Urheilu on aina kuulunut osaksi elämääni ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen täällä Turussa onkin tärkeimpiä prioriteettejani. Olen itse kokenut, että Turussa on tarvetta uusille liikuntapaikoille, sillä pienet lajit jäävät isompien jalkoihin ja kenttävuorojen saaminen on vaikeaa. Välillä joukkueemme ja muut marginaalilajit treenaavat vielä kymmenen jälkeen illalla, kun muita aikoja ei ole. Minun mielestäni tämä on epäkohta ja liikuntapaikkoja tulee kehittää ja suunnata kaupungin budjetista rahaa harrastustoimintaan. Lisäksi monet Turun kaupungin liikuntapaikat ovat tulleet tiensä päähän, joten tarvitaan isoja investointeja, jotta saadaan taattua riittävät liikuntatilat kaikille harrastajille. Liikuntapaikkojen sijoittaminen tulee myös miettiä tarkasti, jotta kaikenikäisten harrastajien, etenkin lasten, kulkeminen harrastuksiin on helppoa.

Opiskelijoiden hyvinvointiin tulee panostaa. Koronakriisi on lisännyt ennestään opiskelijoiden pahoinvointia ja tähän on puututtava. Opiskelijoiden tukalaa asemaa voi Turussa helpottaa esimerkiksi matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin, nuorisotyöhön ja harrastusmahdollisuuksiin panostamalla. Moni nuori on myös täysin julkisen liikenteen varassa. Turussa lähiliikenteen aikatauluja ja reittejä tulee suunnitella siten, että liikkuminen kaupunginosasta toiseen on tulevaisuudessa nopeampaa. Kevyen liikenteen väyliä tulee myös kehittää niin, että pyöräilijöille on kaikkialla turvalliset ja selkeästi merkityt kulkureitit.

Tärkeitä arvoja minulle ovat kotimaisuus, sivistys ja tasa-arvo. Haluan, että kunnan päätöksenteossa otetaan mukaan kaikki ryhmät tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti. Olen myös sitoutunut Setan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämiseen päätöksenteossa. Turun suurin ikäryhmmä on 20-24-vuotiaat, ja 20-30 -vuotiaat muodostavat viideososan Turun väestöstä. Siksi on tärkeää,että nuorten ääni saadaan kuuluviin myös päätöksenteossa. Nuori: äänestä nuorta kuntalaista valtuustoon, jotta saat oman äänesi kuuluviin.

Vaaliteemat

Harrastusmahdollisuuksien parantaminen

Turussa on liian vähän liikuntapaikkoja ja lisäksi monet nykyisistä urheilupaikoista tullaan uusimaan lähivuosina. Tulevina vuosina Turun kaupungin täytyy budjetoida liikuntahankkeisiin tarpeeksi rahaa, koska liikunnan hyödyt ihmisten fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ovat kiistattomat.

Opiskelijoiden hyvinvointi

Kaikille YTHS-lain ulkopuoelle jääneille opiskelijoille tulee tarjota yhdenvertaiset terveyspalvelut. Lisäksi mielenterveyspalvelut pitää olla helposti saavutettavia ja jonotusaika tulee rajata kahteen viikkoon.

Opiskelijat tulee ottaa huomioon itäisen keskustan kaavoituksessa, jotta alueella on myös edullisempia asutoja sekä viheralueita. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen yhteyksiä tulee kehittää ja lisätä liityntäparkkeja eri välineillä liikkumisen sujuvoittamiseksi.