4
Matti Alanko
Sitoutumaton
Tuusula
Opettaja, 63
5
Kaija Haapamäki
Tuusula
Sairaanhoitaja,eläk., 63
6
Linda Halme
Tuusula
Merkonomi, restonomi-opiskelija, 40
7
Satu Heikkilä
Tuusula
kotiäiti, henkilökohtainen avustaja, 49
8
Timo Huhtaluoma
Tuusula
yli-insinööri, DI, 70
9
Kalevi Hyytinen
Tuusula
yrittäjä, 47
10
Antti Kaikkonen
Tuusula
puolustusministeri, valt.tiet.kand., 47
11
Marko Ketvel
Tuusula
Operatiivinen johtaja, 53
12
Taina Ketvel
Tuusula
Lähihoitaja, 50
13
Mirka Kovalainen
Tuusula
sairaanhoitaja, 46
14
Mervi Kuutti
Tuusula
15
Marjut Kylliäinen
Tuusula
kouluttaja, 66
16
Mikko Laapotti
Tuusula
Tekninen myyjä, 42
17
Pentti Mattila
Tuusula
luomuviljelijä, 61
18
Mikko Maula
Tuusula
LVI -asentaja, 28
19
Maritta Mitronen
Tuusula
asumispalvelukoordinaattori, eläkeläinen, 62
20
Salme Nepponen
Tuusula
Eläkeläinen, psykoterapeutti, 66
21
Jussi Niemi-Pynttäri
Tuusula
Psykiatrian erikoislääkäri, 53
22
Ari Nyman
Tuusula
maanviljelijä, 57
23
Juha Partanen
Tuusula
Kuljetuspäällikkö, 55
24
Birgit Pasanen
Tuusula
palveluesimies, eläk, 75
25
Jari Raita
Tuusula
maanviljelijä/yrittäjä, 58
26
Erja Sarenius-Salmenkivi
Tuusula
Perushoitaja, perhehoitaja, 63
27
Sanna Takala
Tuusula
Terveydenhoitaja AMK, terveystieteiden kandidaatti, 42
28
Eila Tidenberg
Tuusula
Lähihoitaja,tradenomi, 70
29
Antti Vaittinen
Tuusula
toimitusjohtaja, 57
30
Martti Väyrynen
Tuusula
eläkeläinen, 70
31
Pirjo Yökangas
Tuusula
Yrittäjä, 61
32
Anu Åberg
Tuusula
MP-yrittäjä, 47

Lisää ehdokkaita