61
Heikki Karvanen
Valkeakoski
Kalastaja, 27
62
Harri Laurila
Valkeakoski
työnjohtaja, 57
63
Marjo Valkama
Valkeakoski
emäntä, 54

Lisää ehdokkaita