Ek-ryhmä: Vastuullisen työllisyys- ja talouslinjan jatkuttava – budjettiriihessä parannuksia perusturvaan

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Ek-ryhmä: Vastuullisen työllisyys- ja talouslinjan jatkuttava – budjettiriihessä parannuksia perusturvaan
27.8.2019 15:50
Kesäkokoous päätös-1 © Johannes Erkkila.jpg

Valtion vastuullisen taloudenpidon on jatkuttava tälläkin hallituskaudella. Hallituksen yhteinen lupaus on ylisukupolvisen oikeudenmukaisuuden vaaliminen. Se edellyttää malttia menolisäyksissä sekä varmuutta työllisyyttä parantavista uudistuksista.

Näin linjaa tänään Helsingissä kokoontunut Keskustan eduskuntaryhmä.

Keskustan eduskuntaryhmä asettaa valtion ensi vuoden budjetissa etusijalle ihmisten eriarvoisuutta vähentävät eli perusturvaa parantavat toimenpiteet. Köyhimpien lapsiperheiden ja eläkeläisten toimeentulon parantaminen sekä veronalennusten kohdentaminen pieni- ja keskituloisille tuovat luottamusta tulevaan ja ostovoimaa sinne, missä sitä tarvitaan.


Työllisyyttä parantavat

uudistukset vauhtiin

Vastuullinen taloudenpito edellyttää työllisyyden nostamista 75 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä. Keskustan eduskuntaryhmä luottaa tavoitteen toteutumiseen, mutta tähdentää, että se edellyttää päättäväisiä ja pikaisia toimenpiteitä sekä hallitukselta että työmarkkinajärjestöiltä. 

 Työllisyystoimenpiteitä valmistellaan yhdessä työmarkkinajärjestöjen sekä kuntien edustajien kanssa. Näiltä työryhmiltä odotetaan ensimmäisiä toimia hallituksen budjettiriiheen. Keskusta kiirehtii hallitusta asettamaan konkreettisempia välitavoitteita työryhmille.

 Keskustan eduskuntaryhmä muistuttaa, että hallitusohjelman mukaan puolet työllisyystoimenpiteistä tulee olla valmiina vuoden 2020 budjettiriiheen mennessä.  Vasta sen perusteella hallitus voi kestävästi päättää vaalikauden loppupuolen menonlisäyksistä.

 Kansainvälisen talouden epävarmuudesta johtuen olennaista Suomen työllisyys- ja talouskehityksen kannalta on nyt vauhdittaa yksityisiä ja julkisia investointeja kaikin mahdollisin keinoin. Investoinnit ovat avainasemassa uusien työpaikkojen luomisessa. Keskustan eduskuntaryhmä odottaa uusia investointeja vauhdittavia toimia valtiosihteeri Martti Hetemäen selvitystyöstä budjettiriiheen.

 Keskustan eduskuntaryhmä kiirehtii työttömyysturvan uudistamista, jotta ihmisten työttömyysjaksoja saadaan lyhennettyä. Erilaisia palveluja ja etuuksia on sovitettava nykyistä paremmin yhteen niin, että rehellinen työnteko kannattaa aina.

 Vaikka työllisyyserot eri maakuntien välillä ovat viime vuosina kaventuneet, eroja on edelleen ja niitä on määrätietoisella politiikalla vähennettävä. Työllisyyden parantaminen kaikissa maakunnissa on välttämätöntä hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamisen kannalta.

 Työllistäville yrittäjille vakautta ja

ennustettavuutta sekä osaavia työntekijöitä


Suomen talouden pyörien liikkeellä pitäminen edellyttää kasvuhakuisten yritysten rahoituksen pulmien ratkaisemista. Keskustan eduskuntaryhmän tavoitteena on edistää yritysten omistajanvaihdoksia ja sukupolvenvaihdoksia koko maassa. Omistajanvaihdoksia on helpottava keventämällä työntekijöiden osakeomistusjärjestelyjen ja osakekannustumien verotusta.

 Suomalaisten osaamispohjaa täytyy pystyä vahvistamaan ja työntekijän ja työn kohtaamista pitää helpottaa. Painopiste tulee asettaa toimenpiteisiin, jotka helpottavat maakuntien osaajapulaa ja räätälöivät osaamista työpaikkojen tarpeisiin. 

Keskustan eduskuntaryhmän tavoitteena on lisätä oppisopimuksen käyttöä ensimmäisen työpaikan saamiseksi sekä aikuisten uudelleenkouluttautumisessa. Se on erinomainen täsmäkoulutuksen muoto. Oppisopimuskoulutuksen ajalta maksettavia korvauksia on uudistettava ja yksinkertaistettava. Nuorten oppisopimuksia vauhdittaisi se, että yritys voisi saada palkkatuen, vaikka nuori ei olisikaan ollut työttömänä työnhakijana.

Ammatilliseen koulutukseen tarvitaan lisää työelämän tarpeista lähtevää täsmä- ja muuntokoulutusta, jossa ensi sijalla on työllistyminen. Lisäksi ikääntyneiden sekä osatyökykyisten työllistymistä on edistettävä kaikin tavoin. 

Keskustan eduskuntaryhmä haluaa varmistaa osaavan työntekijöiden saatavuutta sujuvoittamalla myös ulkomaisen työvoiman saannin lupaprosesseja. Etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kannalta ne ovat nykyisellään liian aikaa vieviä ja monimutkaisia.

 

Työllisyyspalvelut toimimaan

ihmislähtöisesti

Työllisyyspalveluja on uudistettava nykyistä toimivammaksi kokonaisuudeksi ja vastaamaan paremmin työnhakijan ja työnantajien tarpeisiin. Niin kuntien, valtion, järjestöjen kuin yksityistenkin toimet on sovitettava ihmisen kannalta toimivasti yhteen, on kyse sitten TE-palveluista, koulutuksesta, kuntoutuksesta, harjoittelusta tai maahanmuuttajien kotoutuksesta.

Työnhakijan henkilökohtaisen palvelun on toimittava paremmin. Palveluista ja tuista pitää viestittää selkeästi, ymmärrettävästi ja saavutettavasti niin työnhakijoille kuin työnantajillekin.

Keskustan eduskuntaryhmä haluaa varmistaa osuuskuntamuotoisen työllistymisen mahdollisuuksia. Yhteistyö osuuskunnassa voi antaa turvaa itsensä työllistäjille työmarkkinoilla.