Elsi Katainen: Suomi leikkausten kierteestä kasvu- ja työllisyyslinjalle

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Elsi Katainen: Suomi leikkausten kierteestä kasvu- ja työllisyyslinjalle
15.6.2014 13:00
ElsiKatainen1.jpg

Kansanvalta on puhunut, pulinat pois. Johannes Virolaisen sanat vuoden 1980 Turun puoluekokouksen puheenjohtajavalinnan jälkeen sopivat myös tähän päivään.

Keskustanaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Elsi Kataisen avaussanat Keskustan puoluekokouksen pääjuhlassa Turussa 15.6.2014

(muutosvarauksin)


Hyvät keskustalaiset,


Kun tavoittelemme vaalivoittoa - suurimman eduskuntapuolueen ja päähallituspuolueen asemaa - ensimmäinen edellytys on yhtenäisyys. Keskustan puoluekokous on aina osannut tehdä viisaita valintoja. Eilen valittu puoluejohto tarvitsee kaikkien keskustalaisten tuen.

Toinen edellytys on ohjelma. Vaihtoehdosta on kysymys. Suomen suunta on muutettava.

Työttömyys tai sen uhka koskettaa satojatuhansia kanssaihmisiämme. Suomi on korviaan myöten veloissa. Palvelut, esimerkiksi se että lääkäriin pääsee, ovat vaakalaudalla. Eriarvoistuminen on totisinta totta. Suomi natisee liitoksistaan.

Puoluekokouksen päättämä uudistusohjelma on perusta sille Suomen selviytymissuunnitelmalle, jolle Keskusta hakee kansalta vaaleissa tukea.

Kaiken keskiössä on Suomen vieminen leikkausten kierteestä kasvu- ja työllisyyslinjalle. Suomeen tarvitaan 200 000 työpaikkaa tulevina vuosina. Vain työllisyyttä parantamalla palvelut voidaan turvata ja velkaantuminen kestävällä tavalla lopettaa.

Kotimaiset luonnonvarat ja biotalous laajemmin ovat mahdollisuus kymmeniin tuhansiin työpaikkoihin.

Tämän mahdollisuuden hyödyntäminen edellyttää käännettä sinipunapuolueiden sumeilemattomasta keskittämispolitiikasta kohti hajautettua yhteiskuntaa ja maan sisäistä tasapainoa. Nykyisestä hiilenmustasta energiapolitiikasta on puolestaan siirryttävä ryminällä bioenergiaan.

Keskustan tehtävä on suurissa muutoksissa puolustaa niitä tavallisia suomalaisia, joilla ei ole takanaan ja turvanaan vahvoja etujärjestöjä eikä rahanvaltaa. Näitä suomalaisia ovat esimerkiksi lapsiperheet, opiskelijat, työttömät, eläkeläiset ja pien- ja perheyrittäjät.

Kannusteita työhön ja yrittämiseen ja muutoinkin hyvän elämän rakentamiseen on luotava kaikille suomalaisille. jokaisella suomalaisella on oltava mahdollisuus rakentaa tätä maata, kukin omalta paikaltaan.

Yhteisöllisempään Suomeen

Hyvät ystävät,

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan edellisen sinipunahallituksen viime laman jälkihoidossa tehdyt leikkaukset näkyvät suoraan lasten ja nuorten pahoinvointina tänä päivänä.

Mihin nyt tehtävät, vuosikymmeniä eteenpäin vaikuttavat päätökset johtavat? Jo nyt monet kunnat ovat joutuneet kokoomuslaisen leikkauspolitiikan vuoksi lomauttamaan jopa lastensuojelun työntekijöitä.

Kohtuuttoman isot ryhmäkoot päivähoidossa ja kouluissa ja kerhotoiminnan jopa loppuminen ovat esimerkkejä niistä asioista, joissa on jo ylitetty kipuraja. Kun päälle lisätään vanhempien kiire työ- ja perhe-elämän oravanpyörässä, monen lapsen on vaikea kiinnittyä yhtään mihinkään.

Monessa kodissa lasten ja nuorten syrjäytyminen alkaa jo pienenä. Jokainen meistä tarvitsisi lapsuudesta alkaen onnistumisen, merkityksellisyyden ja hyväksymisen tunteita. Hyvä itsetunto ja kiinnittyminen yhteiskuntaan rakentuvat näiden asioiden varaan.

Meidän on siirrettävä painopistettä perhepolitiikassa ja laajemminkin ongelmien ennaltaehkäisyyn. Esimerkiksi sopii perheiden kunnallinen kotiapu. Se maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Suomen suunnan muuttaminen tarkoittaa myös, että rakennamme Suomesta nykyisestä yhteisöllisemmän. Minua puistattavat julkisuudessa toistuvat murheelliset uutiset, jotka pohjimmiltaan kertovat silmien ummistamisesta ympäristöltä ja toisten hädältä.

Keskusta löytää ratkaisut yhteisöllisemmän Suomen rakentamiseen alkiolaisesta aatteesta. Alkiolaiselle ihmisyyden ja inhimillisyyden korostamiselle sekä itsestä ja läheisistä välittämiselle on suorastaan huutava tarve tässä ajassa.

Hyvät keskustalaiset,

Kolmas edellytys vaalivoitolle on joukkue.

Keskustan eduskuntavaaliehdokkaiksi tarvitaan naisia ja miehiä, nuoria ja vanhempia, kaikilta elämän aloilta. Keskustanaisten puheenjohtajana teen kaikkeni, jotta naisten osuus ehdokkaistamme lisääntyisi.

Keskustan päävastustaja tulevissa eduskuntavaaleissa on Suomen ongelmien vyyhti.

Me haastamme Kokoomuksen, jonka politiikka noihin ongelmiin on johtanut.

Eilen valitusta Kokoomuksen puheenjohtajasta tulee pätkäpääministeri. Meidän tehtävämme on pitää huolta siitä, että pätkäpääministeriksi hän myös jää.

Sanon teille ja kaikille suomalaisille, että ensi viikolla pidettävien hallitusneuvottelujen ei pidä antaa hämätä. Kysymys on eriskummallisesta poliittisesta näytelmästä.

Uskooko joku todella vielä, että Kokoomuksen ja SDP:n sinipunahallitus pystyy muuttamaan Suomen suunnan? Ei pysty.

Uudella hallituksella on Stubbin ja Rinteen puheet, mutta Kataisen ja Urpilaisen kädet.

Suomalaiset haluavat parempaa politiikkaa.

Hyvät kuulijat,

Euroopan parlamentin vaalien tulos oli osoitus siitä, että vaihtoehtoa hakevien katseet kohdistuvat Keskustaan.

Suomalaisten odotukseen paremmasta politiikasta on suhtauduttava vakavasti ja nöyrästi. Luottamus on ansaittava uudelleen joka ikinen päivä.

Meidän on puhuttava suomalaisille totta, mutta samalla rohkaistava heitä. Kansakunnan ongelmia ei voi lakaista maton alle. Ne on ratkaistava.

Me suomalaiset olemme aina selvinneet, kun olemme hakeneet yhteisymmärrystä ja edistäneet yhteenkuuluvuutta. Suomi on monella tapaa rakennettava uudestaan. Se tehdään joko omilla ehdoillamme tai muiden ehdoilla.

Olen pariin otteeseen siteerannut edesmennyttä jalkaväen kenraali Adolf Ehrnroothia. Hän sanoi: ”Suomi on hyvä maa. Se on paras meille suomalaisille. Se on puolustamisen arvoinen maa ja sen ainoa puolustaja on Suomen oma kansa.”

Ehrnrooth puhui isänmaasta, silloinkin, kun sellainen puhe ei ollut muodissa. Nyt jos koskaan hänen näkemyksensä kannattaa pitää mielessä