Elsi Kataisen ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Elsi Kataisen ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa
25.9.2013 14:45

Kun sinipunapuolueet Kokoomus ja SDP ovat hallituksessa, on kyyti perheille kylmää. Pienimmät vanhempainrahat ovat tällä vaalikaudella jääneet jälkeen työmarkkinatuesta.

Keskustan ryhmäpuhe
Kansanedustaja Elsi Katainen

(muutosvarauksin)

Arvoisa puhemies,

Kun sinipunapuolueet Kokoomus ja SDP ovat hallituksessa, on kyyti perheille kylmää. Pienimmät vanhempainrahat ovat tällä vaalikaudella jääneet jälkeen työmarkkinatuesta. Lapsilisien indeksikorotukset on jäädytetty. Lasten päiväkodeista, koulusta, sosiaali- ja terveyspalveluista on vastoin hallituspuolueiden vaalilupauksia leikattu miljardeja. Lisää leikkauksia on luvassa. Kunnat on ajettu niin ahtaalle, että ne joutuvat lomauttamaan jopa lastensuojelusta.
 
Ja nyt - kuin pisteenä iin päälle – kotihoidontuki pakkokiintiöitetään äidin ja isän kesken. Tämä on yksiselitteisesti leikkaus.
 
Nämä päätökset ovat kovia arvovalintoja. Keskusta ei hyväksy kotihoidontuen leikkausta. Teemme kaikkemme, jotta tämä järjetön ja epäoikeudenmukainen leikkaus torjutaan.

Kotihoidontuen leikkaus ei ole mikään pieni yksityiskohta hallituksen rakennepaketissa, vaan iso yhteiskunnallinen arvovalinta. Nyt ovat isot asiat pöydällä. Kyse on perheiden valinnanmahdollisuudesta, toimeentulosta ja kotona tehtävän työn arvostamisesta!

Arvoisa puhemies,

Hallitus perustelee kotihoidontuen leikkausta työn tarjonnalla ja tasa-arvolla. Nämä perustelut ovat tyhjän päällä. Hallituksella ei ole mitään laskelmia leikkausten vaikutuksista mutta selvää on, ettei leikkaus tuo säästöjä, päinvastoin; se johtaa kustannusten kasvuun.

Kuntien päivähoidon kustannukset voivat kasvaa pahimmillaan noin 250 miljoonalla eurolla, jos leikkauksen myötä päivähoitoon viedään jopa 24 000 pientä lasta. Kustannusten näkökulmasta kotihoidontuki on kunnille päivähoitoa huomattavasti edullisempi ratkaisu. Perheiden valinnanmahdollisuuden kannalta Keskusta arvostaa kaikkia hoitomuotoja.
 
Maassamme on jo yli 300 000 työtöntä ja työttömyys on edelleen kasvussa. Miksi pienten lasten äidit on ensimmäisenä sysättävä taistelemaan vähistä työpaikoista? Kotihoidontuen leikkaus ei tuo äideille lisää töitä.

Jos 5000 vanhempaa jää työttömäksi, työttömyysmenot kasvavat yli 40 miljoonaa vuodessa. Mahdollinen hyöty hallituksen arvelemasta 6000 uudesta työllisestä jää väistämättä näitä kustannuksia pienemmäksi.

Suomessa lasten vanhempien työllisyysaste on jo korkea, 8 %-yksikköä korkeampi kuin työikäisten lapsettomien työllisyysaste. Suomalaiset vanhemmat tekevät myös eurooppalaisessa vertailussa paljon kokoaikatyötä. Perheiden arkea helpottaisikin osa-aikatyön mahdollisuuksien lisääminen.

Arvoisa puhemies,

Todellista tasa-arvoa tämä leikkaus ei edistä. Kokoomuksella ja SDP:llä on hallussaan kaikki valta työelämän tasa-arvon parantamiseksi niin hallituksessa kuin myös työmarkkinajärjestöissä.

Miksi siis naisen euro on edelleen 80 senttiä? Miksi nuoret naiset saavat usein vain pätkätöitä? Miksi äidin työnantaja joutuu kantamaan suurelta osin vastuun vanhemmuuden kustannuksista?
 
Miksi te ette korjaa näitä asioita, vaan viette perheiltä valinnanmahdollisuuden ja jaatte perheet kahteen kastiin? Todellinen tasa-arvoteko on Keskustan esittämä vanhemmuuden kustannusten tasaisempi jakaminen. Se edistäisi naisvaltaisten alojen työllisyyttä ja purkaisi pätkätöiden kierrettä.

Keskusta on tasa-arvoliike. Pidämme erittäin toivottavana sitä, että isät pitäisivät nykyistä pidempiä isyys- ja vanhempainvapaita sekä hoitovapaata. On kuitenkin aivan selvää, että tällä menolla paremmin tienaavat isät eivät voi jäädä kotiin, vaan molemmat vanhemmat palaavat aikaisemmin töihin ja lapsi menee päivähoitoon.  Kotihoidontukea tarvitsevat eniten heikompituloiset ja heihin tämä leikkaus kipeimmin kolahtaa.

Arvoisa puhemies,

Kotihoidontuki antaa perheille mahdollisuuden sovittaa paremmin yhteen työ- ja perhe-elämää. Pakkokiintiöittäminen tuhoaa kotihoidontuen parhaan ominaisuuden – sen suoman jouston.

Perjantain välikysymysäänestys on arvovalinta.

Miten on Kokoomus, oletteko te perheiden valinnanvapautta korostavien puolueohjelmienne takana?  

Miten on Kristillisdemokraatit, onko kotihoidontuki teille kynnyskysymys?

Entäs SDP, petättekö te ne lupaukset, jotka annoitte perheiden tukemisesta ennen viime eduskuntavaaleja?

Vihreän napin painaminen tarkoittaa tukea epäoikeudenmukaiselle leikkauslinjalle.