Energiastrategialla vihreitä työpaikkoja Varsinais-Suomen jokaiseen kuntaan

Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Energiastrategialla vihreitä työpaikkoja Varsinais-Suomen jokaiseen kuntaan
22.11.2010 15:20

Keskusta pitää tärkeänä tänään maakuntahallituksen hyväksymää Varsinais-Suomen energiastrategiaa. Strategiassa esitetyillä toimenpide-ehdotuksilla voimme tavoitella Varsinais-Suomen alueella energiantuotannossa omavaraisuutta ja päästöttömyyttä. Samalla edistämme innovatiivisten yritysten syntyä luoden uusia työpaikkoja koko maakuntaan jo menestystä tuoneiden teollisuudenalojen lisäksi.

Keskustan näkemys hajautetusta yhdyskuntarakenteesta ja monikeskuksisesta maakunnasta on mahdollista toteuttaa tämän energiastrategian näkemyksen mukaisesti. Tämän saavuttamiseksi Keskusta pitää tärkeänä, että Varsinais-Suomen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa otetaan lähtökohdaksi lähipalveluiden turvaaminen nykyisellä kuntarakenteella, tukeutumalla hajautettuun energiantuotantoon. Palvelurakenteen tulee perustua itsenäisiin kuntiin tai niiden kuntayhtymiin. Ikävakioitujen sosiaali- ja terveysmenojen tasaamiseksi tulee pitkällä aikavälillä tavoitella maakuntatason sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämismallia. Näin muodostuva yhdyskuntarakenne on alueen omiin vahvuuksiin perustuva, vetovoimainen ja ilmastonmuutosta torjuva.

Kaukolämmön siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin toteutuu nopeimmin ns. monikeskuksisessa yhdyskuntamallissa, jossa maakuntamme jokaisella kunnalla on selkeät tavoitteet niin väestömäärän kasvulle kuin asumisen energian tuottamiselle kotimaisilla, uusiutuvilla energiaratkaisuilla. Kuntien kaavoituksen tavoitteena tulisi olla energiasektorin kehittämisellä hankittu myönteinen vaikutus maakunnan elinkeinoelämään ja työllisyyteen. Tätä kunnissa tapahtuvaa kehittämistä tulisi maakuntakaavan ja -ohjelmien tukea.

 

Taustaa:

Euroopan komissio esitteli 10.11.2010 uuden strategiansa, jonka tavoitteena on kilpailukykyinen, kestävä ja varma energiansaanti. Energia 2020 -tiedonannossa asetetaan energia-alan päätavoitteet seuraaviksi kymmeneksi vuodeksi. Lisäksi siinä yksilöidään toimia, joiden avulla voidaan säästää energiaa, toteuttaa hinnoiltaan kilpailukykyiset markkinat, taata energiansaanti, edistää Euroopan teknologiajohtajuutta ja neuvotella tehokkaasti kansainvälisten kumppanien kanssa.

 

Timo Kaunisto 050 5121 886

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja

Kansanedustaja

 

Pekka Myllymäki 0400 828 375

Maakuntahallituksen II varapuheenjohtaja

 

Teija Ek-Marjamäki 0500 97 5911

Maakuntahallituksen jäsen

 

Matias Ollila 040 745 6200

Maakuntahallituksen jäsen

 

Risto Ervelä 0500 130 550

Keskustan Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja