Heinäveden paikallisosaston kannanotto

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Etelä-Savo / Suomeksi / Kunnat / Mikkeli / Uutiset ja tapahtumat / Heinäveden paikallisosaston kannanotto
21.3.2016 10:36

”Kirkonvarkauden-Heinälahden alueesta yhtenäinen rantakaupunkialue.” Mikkelin kehittymisen tae on se, että kaupunki pystyy tarjoamaan asukkailleen monipuolisesti ihmisten erilaisiin tarpeisiin soveltuvia asuinympäristöjä. Tämä edellyttää kaupungin keskustan, sen lähialueiden ja aluekeskusten tasapainoista kehittämistä. Myös haja-asutusalueiden maankäyttöä on suunniteltava tavalla, joka vahvistaa niiden elinkeinojen kehittymisen edellytyksiä tai vähintään säilymistä elinvoimaisena.

Keskustan Heinälahden paikallisosaston vuosikokous 14.03.2016

Keskustan Heinälahden paikallisyhdistyksen vuosikokouksen kannanotto 14.3.2016

Mikkeli – Saimaan rantakaupunki -ilmeen vahvistaminen pitkäjänteisesti

”Kirkonvarkauden-Heinälahden alueesta yhtenäinen rantakaupunkialue.”

Mikkelin kehittymisen tae on se, että kaupunki pystyy tarjoamaan asukkailleen monipuolisesti ihmisten erilaisiin tarpeisiin soveltuvia asuinympäristöjä. Tämä edellyttää kaupungin keskustan, sen lähialueiden ja aluekeskusten tasapainoista kehittämistä. Myös haja-asutusalueiden maankäyttöä on suunniteltava tavalla, joka vahvistaa niiden elinkeinojen kehittymisen edellytyksiä tai vähintään säilymistä elinvoimaisena.

Mikkelin profiili Saimaan rannalla sijaitsevana kaupunkina tulee vahvistumaan, kun vuoden 2017 Asuntomessut toteutetaan onnistuneesti. Sijaitseehan messualue Saimaan rannalla, 3 kilometrin päässä kaupungin keskustasta etelään. Kirkonvarkauden asuinalueen rakentamisen lähtökohtana on Saimaan vesistön hyödyntäminen sekä alueen tarjoamien luontoarvojen ja ympärivuotisten liikuntamahdollisuuksien sitominen toimivaksi kokonaisuudeksi. Kirkonvarkauden asuntomessualue tulee siirtämään Mikkelin pientalovaltaisen asuntorakentamisen painopistettä Mikkelin eteläpuolelle.

Kirkonvarkauden asuntomessukortteliin luontevasti liittyvä Anttolantien varsi Kirkonvarkaudesta itään aina Heinälahteen asti tarjoaa mahdollisuukisia luonnonläheisen ranta-asumiseen Mikkelissä. Alueen kehittäminen ansaitsee tulla otetuksi mukaan kaupungin kaavoitusohjelmaan, jotta varmistetaan vetovoimaisten kohteiden tarjonta jatkossakin pientalorakentamiseen. Anttolantien eteläpuolisen alueen kehittämistä tukee erinomaisesti jo vireillä oleva ns. Metsäsairilan alueen kaavoittaminen.

Kuntien rooli on vahvistumassa paikallisena lupaviranomaisena maankäyttö- ja rakennuslakiin suunniteltujen muutosten toteutuessa. Tämä antaa edellytyksiä Mikkelillekin entistä aktiivisempaan rooliin kaupunkirakenteen kehittäjänä. Kaupungilla tulee olla vahva näkemys pitkäjänteisestä kehityksestä. Kirkonvarkaus-Heinälahti alue tarjoaa yhden merkittävän vaihtoehdon vetovoimaisten asuinalueiden luomiseksi Mikkeliin.

Keskustan Heinälahden paikallisosaston vuosikokous 14.03.2016

Keskustan Heinälahden py

Vesa Sorasahi puh. 040 8487875
Vuosikokouksen puheenjohtaja

Päivi Siiskonen
sihteeri