Huolenpito koko Suomesta jatkuu

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Huolenpito koko Suomesta jatkuu
3.6.2019 10:36
Piirretty apila uutiskuva.jpg

Keskusta on ollut kolme viikkoa mukana neuvottelemassa maahan uutta hallitusta kevään eduskuntavaalien jälkeen. Keskustan kymmenen kynnyskysymyksen täyttäminen oli ehtomme neuvotteluihin lähtemiselle, kaikille neuvottelijoillemme kuluneiden viikkojen aikana ja tämä jälkeen mahdolliseen hallitusvastuuseen osallistumiselle.

Keskustan kynnyskysymykset uutisen lopussa.

Tänään julkistetussa hallitusohjelmassa Keskustan käden jälki näkyy vahvasti. Jokainen puolue joutuu neuvotteluissa joustamaan, mutta lopputulos kertoo onnistumisestamme. Kiitos kuuluu koko vahvalle ja osaavalle neuvotteluporukalle, joka piti tiukasti koko Suomen ja kaikkien suomalaisten puolta. Linkki neuvoteltuun hallitusohjelmaan.

Hallitusohjelma on sosiaalisesti oikeudenmukainen. Käytössä oleva jakovara kohdistetaan kaikkein heikommassa asemassa olevien hyvinvoinnin ja toimeentulon turvaamiseen.

Keskusta on perheiden puolue. Keskusta pitää tässä hallituksessa huolta siitä, että myös pienituloisimmat perheet ja eläkeläiset tulevat toimeen. Perheiden ja ikäihmisten palvelut paranevat ja aito valinnanmahdollisuus lastenhoidossa turvataan.

Koulutukseen ja osaamiseen satsataan vahvasti. Hallitusohjelmassa korostuvat koulupolun varhaiset vuodet. Syrjäytymisen ehkäisemiseen tartutaan pidentämällä oppivelvollisuutta ja tukemalla jokaisen oman opinpolun löytymistä. Toisen asteen koulutuksesta tulee maksutonta. Jokaisessa maakunnassa on jatkossakin korkeakoulu. Nämä kaikki lisäävät koulutuksen tasa-arvoa koko Suomessa asuinpaikasta ja perheen tulotasosta riippumatta.

Keskusta pitää huolta siitä, että Suomi ei pääty Salpausselkään. Koulutuksen tasa-arvo, koko maassa kunnossa olevat liikenneyhteydet ja kotimainen ruoka ovat meille sydämenasioita.

Keskusta pitää huolta siitä, että ilmastonmuutosta torjutaan tolkun politiikalla eikä kaikkea maksateta tavallisten työssäkäyvien suomalaisten lompakosta. Kestävä suomalainen maa- ja metsätalous ovat osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Keskusta on erämyönteinen puolue. Luonnon monimuotoisuus ja eränkäynnin mahdollisuudet paranevat.

Keskusta pitää huolta siitä, että rehellinen työnteko ja yrittäminen kannattavat. Emme tärvää Sipilän hallituksen työllisyys- ja talousperintöä. Myönteinen käänne on saatu aikaan Keskustan kaudella. Sen ansiosta meillä on nyt mahdollisuus laittaa rahaa meille tärkeisiin asioihin, kuten perusturvaan. Keskustan mielestä tulevan hallituksen onnistumista mitataan sillä, kuinka moni saa töitä. Siksi olemme vahvasti sitoutuneet työllisyysasteen nostamiseen 75 prosenttiin.

 

Kynnyskysymyksemme:

  1. Hyvän talous- ja työllisyyskehityksen jatkaminen siten, että sitoudutaan 75 %:n työllisyysasteeseen ja siihen, että julkinen talous (ml. kuntatalous) on tasapainossa vuonna 2023.
  2. Yrittäjien ja yritysten verotusta ei saa kiristää. Teollisuuden toimintaedellytyksiä ei saa heikentää.
  3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut turvataan 18 maakunnan pohjalta. Uudistuksessa maakunnista tehdään monialaisia.
  4. Toteutetaan perhepaketti, jonka osana perhevapaauudistus. Uudistuksen on oltava perheille parannus nykyiseen järjestelmään.
  5. Vanhustenhoidon epäkohtiin puututaan muun muassa tiukemmalla lainsäädännöllä ja riittävillä resursseilla, eikä Keskusta hyväksy valtionosuuksien leikkauksia, joilla vaarannetaan kuntien peruspalveluita kuten sivistystoimi, varhaiskasvatus ja vanhushoiva.
  6. Edellytämme korotuksia pienimpiin eläkkeisiin ja parannuksia köyhimpien lapsiperheiden asemaan ja perusturvaindeksijäädytys on purettava hallituksen päätöksen mukaisesti.
  7. Ammatillisen koulutuksen rahoitus ja saavutettavuus on turvattava, panostettava oppisopimuskoulutukseen ja säilytettävä alueellisesti kattava korkeakouluverkosto.
  8. Maatalouden kannattavuutta on parannettava. Maa- ja metsätaloutta ei saa kuormittaa uusilla kustannuksilla.
  9. Sitoudutaan Keskustan johdolla tehtyyn kahdeksan puolueen ilmasto-ohjelmaan ja turvataan puunkäytön maltillinen lisääminen sekä kestävä metsien käyttö.
  10. Kaikkien päätösten täytyy tukea alueiden elinvoimaa ja voimavaroja sekä tukea koko Suomen yhteyksiä ja hyvinvointia.