Kaikkien kuntien äänen on kuuluttava

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uusimaa / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Kaikkien kuntien äänen on kuuluttava
29.3.2014 13:00

Keskustan Uudenmaan piirin piirihallituksen kannanotto 26.3.2014: Kaikkien kuntien äänen on kuuluttava.

Keskustan Uudenmaan piirihallitus 26.3.2013                          KANNANOTTO

KAIKKIEN KUNTIEN ÄÄNEN ON KUULUTTAVA

Keskustan Uudenmaan piirihallitus pitää hyvänä, että maan hallitus on luopunut härkäpäisesti ajamastaan vastuukuntamallista sote-uudistuksen valmistelussa. Neuvotteluissa opposition kanssa on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun kohdalla päädytty kuntien tasavertaiseen yhteistyöhön nojaavaan kuntayhtymämalliin. Tätä voidaan pitää Keskustan neuvotteluissa saavuttamana voittona.

Jatkovalmistelussa on huolehdittava siitä, että HYKS:n erityisvastuualueen hallinto saadaan järjestettyä niin, että kaikki alueen 39 kuntaa saavat äänensä kuuluviin kuntayhtymän päätöksenteossa. Alue käsittää Helsingin ja Uudenmaan, Etelä-Karjalan sekä Kymenlaakson sairaanhoitopiirit, ja alueella asuu yli 1.8 miljoonaa ihmistä. Pääkaupunkiseudun väkirikkaiden kaupunkien asukasluku muodostaa yli puolet koko laajan alueen väestöstä. Ilman erityisjärjestelyjä reuna-alueiden kuntien ääni ei pääse riittävästi kuuluviin.

Yksi mahdollisuus voisi olla rakentaa tämän erityisvastuualueen hallinto niin, että kuntayhtymä jaettaisiin esimerkiksi nykyisten sairaanhoitopiirien pohjalta osa-alueisiin, jotka voisivat päättää alueillaan perusterveydenhoidon ja sosiaalitoimen palveluverkostosta ja niiden tarvitsemasta henkilöstöstä kuntayhtymän määrittelemissä taloudellisissa raameissa. Näin päätöksenteko ei karkaisi liian kauas peruskunnista ja niiden asukkaista.

Piirihallitus pitää hyvänä, että tärkeätä sote-uudistusta aletaan nyt valmistella laajalla parlamentaarisella yhteistyöllä. Yhdessä asiaan paneutuen ja asiantuntijoita kuullen voidaan löytää pitkälle tulevaisuuteen kantavat rakenteet ja toimintatavat, jotka turvaavat kaikille suomalaisille hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut tasa-arvoisesti, asuinpaikasta riippumatta.

Kun sote-ratkaisu on nyt linjattu on aika tarkastella myös kuntien yhteistyörakenteita. Kuntaliitoshankkeiden ja metropolihallinnon rakentaminen on syytä keskeyttää. Niiden sijasta tulee vahvistaa Uudenmaan liittoa kuntien yhteistyöfoorumina.

Lisätietoja

Piirin puheenjohtaja Eero Lankia, 050 587 1630