Keskittämispolitiikkaa ihmishenkien uhalla

Keskusta K-S metso vihreä sivun yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Keski-Suomi / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Keskittämispolitiikkaa ihmishenkien uhalla
7.3.2014 12:46

Keskustan Keski-Suomen piiri ei kannata sisäasiainministeriön ehdottamaa pelastuslaitostoimen uudelleenorganisointia. Uudistus tarkoittaisi käytännössä, että nykyinen jo valmiiksi laaja Keski-Suomen pelastuslaitosalue liitettäisiin osaksi vielä laajempaa koko Sisä-Suomen kattavaa aluetta, jonka pääpisteinä toimisivat Kuopio ja Tampere yliopistollisine sairaaloineen.

Keskustan Keski-Suomen piiri ei kannata sisäasiainministeriön ehdottamaa pelastuslaitostoimen uudelleenorganisointia. Uudistus tarkoittaisi käytännössä, että nykyinen jo valmiiksi laaja Keski-Suomen pelastuslaitosalue liitettäisiin osaksi vielä laajempaa koko Sisä-Suomen kattavaa aluetta, jonka pääpisteinä toimisivat Kuopio ja Tampere yliopistollisine sairaaloineen.

Keskustan Keski-Suomen piiri ei hyväksy valtioneuvoston keskittämispolitiikkaa ihmishenkien uhalla. Keskustan Keski-Suomen piiri, Keski-Suomen liitto sekä myös alueen kunnanjohtajat ovat huolissaan mahdollisesta paikallisen tason pelastustoiminnan heikkenemisestä, mikäli sisäasianministeriön ehdotus laajemmista alueista toteutuu.

Koko Suomen vertailussa Keski-Suomen pelastuslaitosalue on muita alueita kustannustehokkaampi, mutta silti onnistunut ylläpitämään viranomaisyhteistyötä valtion budjettikavennuksista huolimatta. Toimiva viranomaisyhteistyö on yksi potilasturvallisuuden tae.

Keskustan Keski-Suomen piirissä ei olla tyytyväisiä sisäasiainministeriössä esitettyihin argumentteihin nykyisen pelastuslaitosalueen kannattamattomuudesta. Ministeriön tulisi ehdottomasti tehostaa yhteistyötään kuntien ja pelastuslaitosten kanssa ja ottaa näiden kannat huomioon tulevissa aluejakoesityksissään.

Keskustan Keski-Suomen piirille on tärkeää,että maakunta säilyttää palvelunsa ja itsehallintonsa.

 

Lisätiedot:

puheenjohtaja Leila Lindell
Keskustan Keski-Suomen piiri ry
GSM 040-356 5899