Keskusta esitti ratkaisunsa lasten ja nuorten pahoinvoinnin ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Keskusta esitti ratkaisunsa lasten ja nuorten pahoinvoinnin ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi
11.12.2013 10:30
AilaPaloniemi.jpg

Nuoret tarvitsevat sosiaalista vahvistamista.

Lasten ja nuorten hyvinvointi syntyy ensisijaisesti perheissä ja lähiyhteisöissä. Vaikka valtaosalla perheistä elämä onkin kunnossa, pahoinvoinnin määrä on lisääntynyt ja tulo-, terveys- ja hyvinvointierot ovat kasvaneet. Kilpailun koveneminen, uudet osaamis- ja´menestymisvaatimukset koko yhteiskunnassa
heijastuvat perheisiin. Aikuisten väsyminen työelämässä, epävarmuus ja ahdistus tulevaisuudesta ovat suorassa yhteydessä lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Yksinäisyys ja turvallisen aikuisen puute on monen lapsen ja nuoren kohdalla polttava ongelma. Neljäs- jopa kolmasosa lapsistamme ja nuoristamme voi huonosti. Heiltä puuttuu perushoiva, heillä on heikko itsearvostus taikka fyysis-psyykkistä oireilua.

Panostus nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointiin ja terveyteen on tärkeää heidän tulevaisuutensa ja työkykynsä kannalta. Nuoret tarvitsevat ennen kaikkea sosiaalista tukea, asiallista kohtelua ja kuulluksi tulemista. Perheen merkitys ehjässä kasvussa kohti aikuisuutta, opintoja ja työelämää on keskeistä ja vanhempien tuki ja ohjaus nuorelle äärimmäisen tärkeää.

Lue koko aineisto >>
Nuoret tarvitsevat sosiaalista vahvistamista.pdf
Nuoret tarvitsevat sosiaalista vahvistamista esitys.pdf