Keskusta kehittää ja uudistaa Iittiä kokonaisvaltaisesti, ihmiset edellä

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg
Keskusta.fi / Kymenlaakso / Suomeksi / Kunnat / Iitti / Uutiset ja tapahtumat / Keskusta kehittää ja uudistaa Iittiä kokonaisvaltaisesti, ihmiset edellä
23.4.2018 12:00

Kuntavaaleista on vuosi aikaa, ja se vuosi on käytetty Iitissä vauhdikkaasti. Keskusta on tällä valtuustokaudella avannut uuden, avoimen, näkökulman kunnan kehittämiseen. Sen sijaan, että taisteltaisiin yksittäisistä pienistä asioista, on haluttu piirtää iso kuva ja saada ihmiset sen taakse. Kaiken keskiössä on halu lopettaa kunnan kuihtumiskehitys, jossa Iitti säästetään henkitoreisiin.

Kuntavaaleista on vuosi aikaa, ja se vuosi on käytetty Iitissä vauhdikkaasti. Keskusta on tällä valtuustokaudella avannut uuden, avoimen, näkökulman kunnan kehittämiseen. Sen sijaan, että taisteltaisiin yksittäisistä pienistä asioista, on haluttu piirtää iso kuva ja saada ihmiset sen taakse. Kaiken keskiössä on halu lopettaa kunnan kuihtumiskehitys, jossa Iitti säästetään henkitoreisiin.

Uudenlaisella ajattelulla ja toimintatavoilla kunta ravistellaan irti menneisyyden haamuista.

Tavoitteena on uudistaa toimintatapoja, tehostaa kunnan toimintaa ja hakea ratkaisuja, joita ei ole aikaisemmin tarkasteltu. Moni asia voidaan tehdä tehokkaammin ja paremmin. Esimerkistä käy kuntaveron nostaminen suunniteltua maltillisemmin viime syksynä ja takausprovisiot, joita on alettu periä kunnan omistamilta yhtiöiltä niiden saamista lainoista.

Takausprovisioiden avulla veroja nostettiin hieman vähemmän. Takausprovision tärkeä tavoite on tiivistää kunnan ja kuntayhtiöiden yhteistyötä. Se kannustaa molempia miettimään toimintatapoja uudelleen ja kehittämään toimintaansa.

Iitin kunnan omistajaohjaus kunnan yhtiöissä onkin ollut löysää. Keskusta haluaa tiukentaa konserniohjausta Iitin kunnan yhtiöissä myös jatkossa, jotta toiminta tehostuu ilman palvelujen heikkenemistä.

Kyse ei ole silti yksittäisistä päätöksistä kuten takausprovisiosta, vaan ajattelutavan ja toimintatapojen muutoksista. Iitissä on edessä tänä vuonna useita suuria investointipäätöksiä. Vaikka ne ovat erillisiä hankkeita, pienessä kunnassa näitä pitää ajatella strategisesti.

Silloin kun investointi vähentää kuluja tai lisää tuloja, se on ehdottomasti tehtävä. Tämä valtuustokausi on kunnassa poikkeuksellinen, sillä valtion rahaa on tulossa niin Kimolan kanavaan, valokuituun kuin KymiRingiinkin. Meillä on mahtava mahdollisuus kehittää infrastruktuuriamme ja luoda sen päälle paljon uutta.

Valtion tukemista projekteista Keskustan valtuustoryhmä pitää erittäin tärkeänä valokuituverkon rakentamista. Hanketta on vitkuteltu tarpeettoman paljon, ja se vaikuttaa suoraan ihmisten ja yritysten mahdollisuuksiin Iitissä.

Valtion tukemien investointien lisäksi tehdään kunnan omia investointeja. Näistä tärkein on uuden päiväkodin rakentaminen. Myös sisäilmaongelmiin pitää puuttua niitä ilmetessä, strategisesti ja etupainotteisesti.

Keskusta on investointeja pohtiessaan tarkastellut Iitin kunnan kehitystä kokonaisvaltaisesti. Iitin kokonaisvaltainen kehityksestä on keskusteltava yhdessä, sovittava siitä ja vietävä hankkeita eteenpäin.

Iso kuva on selvä. Keskustan investointien tärkeysjärjestys kertoo arvoista: Keskusta uskoo ihmisiin ja ihmisten elinmahdollisuuksien parantamiseen. Iitti on kunta, jossa päivittäinen elämä on etusijalla. Myös muuhun investoidaan, mutta ei esimerkiksi lasten hyvinvoinnin editse.


Merja Lonka
Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kirjoitus julkaistu Iitinseudussa 23.4.2018