Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö: Kuntaliitoksissa turvattava lähidemokratia ja palvelut

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Etelä-Savo / Suomeksi / Kunnat / Mikkeli / Uutiset ja tapahtumat / Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö: Kuntaliitoksissa turvattava lähidemokratia ja palvelut
20.10.2011 14:00

Maan hallituksen kaavailema kuntalakiuudistus on nostattanut kapinamielen monien kuntien virka- ja luottamushenkilöissä riippumatta puoluekannasta. On esitetty, että lähinnä kokoomuksen ajama suuri peruskunta johtaa eriarvoistumiseen: keskuskaupunkeihin keskittäminen johtaa reuna-alueiden palvelujen karsimiseen ja varallisuuden siirtoon.

 Vaikka kahden edellisen hallituksen aikana keskustavetoinen kunta-ja palvelurakenneuudistus lähtökohtaisesti perustui palvelujen turvaamiseen, useat kunnat päätyivät kuntien yhdistämiseen, osa taas muodosti yhteistyöalueita palvelujensa turvaamiseksi. Etelä-Savossa sosiaali-ja terveystoimen yhteistoiminta-alue on vasta käynnistymässä, eikä sen tuloksia voida vielä arvioida.

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö esittääkin harmistuksensa siitä, että kuntien into kehittää palvelujaan painetaan alas sillä, että Paras-lain toimenpiteitä ei arvosteta, vaan kuntaministerin kiinnostus kohdistuu pelkästään kuntarajoihin.

Kuntien perustehtävä on edelleen eduskunnassa päätettyjen peruspalvelujen turvaaminen kuntalaisille. Kuntaliitosten tuleekin pohjautua vapaaehtoisuuteen, tarkoituksenmukaisuuteen sekä toista kunnioittavaan vuorovaikutteisuuteen. Mikkelin keskustan kunnallisjärjestö näkee positiivisena omalla seudulla alkaneet kuntien vapaaehtoiset kuntaliitostunnustelut. Hyvin hoidetuilla ja pidetyillä sopimuksilla ei turvata pelkästään palveluja vaan tehdään seudun tuloksellista elinkeinopolitiikkaa ja kehittämistyötä.

-koko kuntaliitoskeskustelussa avoinna olevia, mutta vähälle huomiolle jääneitä kuntalaiselle tärkeitä kysymyksiä ovat lähidemokratian kehittäminen ja lähipalveluiden turvaaminen, sanoo Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön puheenjohtaja Seija Korhonen.

lisätietoja: 

puheenjohtaja Seija Korhonen 050 545 62 61