Keskustan keinot työllisyyden parantamiseen

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Keskustan keinot työllisyyden parantamiseen
1.10.2019 15:30
Työpäivä kuvituskuva.jpg

Lue kaikki, mitä sinun pitää tietää Keskustan kannattamista työllisyystoimista ja ryhmäpuheenvuorosta välikysymykseen hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta.

Kaiken avain on työpaikkojen korkea määrä ja vahva työllisyysaste. Korkea työllisyys takaa hyvinvointiyhteiskunnan palvelut, huolenpidon kaikista suomalaisista, merkityksellisyyden kokemuksen työn kautta mahdollisimman monelle, kestävän eläkejärjestelmän sekä kohtuullisen verotuksen.

Keskusta on mukana punamultahallituksessa, jonka talousohjelman lähtökohta on selkeä. Vuonna 2023 julkinen talous on tasapainossa, työllisyysaste 75:ssä, työttömyys on painunut alle 5 prosentin ja julkisyhteisöjen velka on noin 57%.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pysyvät menot voivat nousta 1,27 miljardia ja työllisyystavoite täytyy saavuttaa. Työllisyystavoite vaatii valtionvarainministeriön arvion mukaan noin 60.000 uutta työpaikkaa edellisen hallituksen päätöksien ja suhdannekehityksen mukanaan tuomien työpaikkojen lisäksi. Keskusta on vahvasti sitoutunut näihin tavoitteisiin.

Keskustan eduskuntaryhmä tukee kaikkia budjettiriihessä sovittuja ratkaisuja. Niiden lisäksi tarvitaan paljon lisää päätöksiä. Siksi Keskustan eduskuntaryhmä esittää keskustelun ja jatkotyöstön pohjaksi seuraavia toimia:


 1. Ei murenneta sitä kustannuskilpailukykyä, mikä viime kaudella vaivalla rakennettiin.

 2. Edistetään paikallista sopimista työehtosopimusneuvotteluissa tai lainsäädännön
  toimin

  Erityisesti lakiin kirjattuja paikallisen sopimisen esteitä on purettava.

 3. Valmistellaan kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi Suomen malli
  Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että vastaanottaessaan paremman korotetun perusturvan, työntekijä sitoutuu ottamaan työtä ja koulutusta vastaan myös oman aikaisemman ammattinsa ja asuinpiirinsä ulkopuolelta.

 4. Osatyökykyiset paremmin töihin
  Osatyökykyisten työllisyys on Suomessa verrattain matala. On paikallaan tukea osatyökykyisten työllistymistä räätälöidyllä tuella.

 5. Työvoimapulan ratkaisuksi työperäistä maahanmuuttoa
  Keskustan eduskuntaryhmä on valmis helpottamaan EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuutta, myös tarveharkinnan asteista poistamista kannattaa harkita. Pyritään ohjaamaan ulkomaista työvoimaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle maakuntiin, joissa on nyt huutava työvoimapula.

 6. Panostetaan koulutukseen, tuotekehitykseen, tutkimukseen ja puretaan investointien
  esteitä.

 7. Nuorten työllistämiseksi tarvitaan oma ohjelma.
  Rohkeutta käyttää myös yksityisiä työvoimapalveluja. Siten, että toimijalla on myös selkeä tulosvastuu nuoren työllistymisestä.

Myös työelämän joustot ja satsaukset tavallisten, ahkerien työssäkäyvien ihmisten jaksamiseen mahdollistavat myös työurien pidentymisen hyvinvointia tukevalla tavalla. Samoin kaikki panostukset yrittäjyyden edellytysten parantamiseen näkyvät työllisyydessä.

 

***

Lue Keskustan ryhmäpuuheenvuoro kokonaisuudessaan tästä>>