Keskustan puoluevaltuusto: Kannabiksen hyväksyttävyys on väärä viesti nuorille

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Keskustan puoluevaltuusto: Kannabiksen hyväksyttävyys on väärä viesti nuorille
24.11.2019 11:45
ihmiset.png

Keskusta vastustaa ehdotusta kannabiksen käytön rangaistavuudesta luopumisesta ja pitää sitä hallitusohjelman päihdelinjausten vastaisena.

Nuorten alkoholin ja tupakan käyttö on viime vuosina vähentynyt. Päihteiden ongelmakäyttö ja muut yhteiskunnasta syrjäyttävät tekijät kasautuvat kuitenkin yhä vahvemmin pienelle nuorten joukolle.

 Suomalaisten nuorten kokeilut ja myönteinen asenne erityisesti kannabista kohtaan ovat viime vuosina lisääntyneet. Huumeiden hankkiminen koetaan suhteellisen helpoksi, mikä kertoo sekä kannabiksen kotikasvatuksen yleistymisestä että huumekaupan laajasta levittäytymisestä verkkoon.

 Tutkimukset eivät tue väitettä, että kannabiksen käyttö vähentäisi suomalaisten muiden päihteiden, kuten alkoholin käyttöä. Käyttö päinvastoin johtaa usein eri päihteiden sekakäyttöön. 

 Päihdepalvelujen on oltava helposti kaikkien nuorten saatavilla. Moniammatillinen opiskelijahuollon, nuorisotyön ja ehkäisevän päihdetyön toiminta kouluissa, verkossa ja nuorten vapaa-ajanviettopaikoissa mahdollistaa keskusteluavun monelle nuorelle. Avun hakemisesta päihdeongelmiin ei tule rangaista. 

 Päihdetyön rinnalle tarvitaan laaja-alaista perhe- ja nuorisotyötä sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan mahdollistamista. Suurten kaupunkien asuntopolitiikka on osa syrjäytymisen ja huumeongelman ratkaisua. 

 Asiaan on tartuttava todella vakavasti, sillä suuret hyvinvointierot eivät kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan. Lasten ja nuorten päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn on löydettävä uusia ja toimivia keinoja.