Keskustan ryhmäpuheenvuoro 12.5.2014

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Etelä-Savo / Suomeksi / Kunnat / Mikkeli / Uutiset ja tapahtumat / Keskustan ryhmäpuheenvuoro 12.5.2014
13.5.2014 15:30

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Heikki Nykäsen ryhmäpuheenvuoro valtuuston talousarvioseminaarissa 12.5.2014

Keskustan ryhmäpuheenvuoro valtuuston talousarvioseminaarissa 12.5.2014 , Heikki Nykänen

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet ja muu yleisö.
Mikkelissä on totuttu useiden vuosien ajan kohtuullisen hyviin tilinpäätöksiin. Parin viime vuoden aikana tilanne on kuitenkin muuttunut. Tasapainotusohjelma on hyväksytty aiemmin, mutta ohjelmaa varten tehdyt toimenpiteet eivät näy vielä tuloksissa. Talousarvion laadinta tulevalle vuodelle onkin erittäin haastavaa, sillä kuluva vuosi näyttää useiden miljoonien alijäämää. Nyt on oikeasti tehtävä päätöksiä, jotta saamme talouden tasapainoon.

Viime vuonna kouluverkkoselvityksen valmistuttua käytiin vilkas keskustelu sekä valtuutettujen että kuntalaisten kesken. Asia oli päätöksen kannalta todella vaikea, ja valtuustoryhmien kesken sovittiin esityksestä poiketen, että palanut Peitsarin koulu korjataan ja Vanhalan koulu peruskorjataan. Tämä päätös on edelleen voimassa, eikä sitä voi muuttaa kuin valtuuston uusi päätös. Kouluverkkoselvityksen idea kuitenkin oli, että käytetään pienenevät resurssit opetukseen eikä ”seiniin”. Keskustan ryhmä kantaa huolta opetuksen tasosta, mutta tiukan paikan tullen meiltä löytyy valmiuksia puuttua myös tuntikehykseen.

Sosiaali- ja terveystoimi on suurin hallinnonala ja luonnollisesti käyttää suurimman osan talousarvion rahoista. Useita kehittämishankkeita on käynnissä, mutta vuosi vuodelta kustannusten nousu on aivan liian korkea kantokykyymme nähden. Keskustan mielestä mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyviä asumispalveluja tulee keventää ja purkaa. Edelleen psykiatrian laitos- ja avohoito on uudelleenarvioitava yhdessä essh:n kanssa. Lisäksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integrointi on tehtävä, erityisesti vanhusten akuuttisairaanhoidon osalta. Sekä palveluihin pääsyn kriteerit että palvelumaksut tulee myös arvioida. Avohoitopainotteista ja yksilön oman vastuun huomioonottavaa toimintaa tulee jatkaa ja kehittää kolmatta sektoria unohtamatta.
Vuoden 2015 talousarvioon Keskusta haluaa samat tulo- ja kiinteistöveroprosentit kuin kuluvana vuonna. Vyötä on kiristettävä ja samalla otettava huomioon matalan koron tuomat hyödyt; yleensä korkotaso nousee talouden elpyessä, joten meidän tulisi varautua tähän.
Yhteistyö ja toisiimme luottaminen ovat mielestäni avainasemassa laatiessamme vuoden 2015 talousarvioita. Päätöksenteon vaikeus on vaivannut meitä monesti, mutta vaikeilta päätöksiltä emme voi välttyä. Olemme saaneet aikaan paljon hyviä ratkaisuja, mutta ympärillä oleva maailma pakottaa meidät jatkamaan tiukkaa ja vastuullista taloudenhoitoa.