Keskustan valtuustoryhmän kanta kunnan tuloveroon vuodelle 2015

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Pohjois-Karjala / Suomeksi / Kunnat / Tohmajärvi / Uutiset ja tapahtumat / Keskustan valtuustoryhmän kanta kunnan tuloveroon vuodelle 2015
12.11.2014 18:46

Manner-Suomen keskimääräinen veroprosentti väkilukuun suhteutettuna on noussut viime vuosina. Vuonna 2012 luku oli 19,26, vuonna 2013 19,39 ja nyt tänä vuonna vastaava luku on 19,75.

Vastaavasti Pohjois-Karjalan keskimääräinen veroprosentti väkilukuun suhteutettuna oli vuonna 2012 19,89, 2013 19,96 ja nyt tänä vuonna vastaava luku on 20,74. Maakunnan voimakkaaseen tuloveron nousuun johti maakunnan väkirikkaampien kuntien Joensuun, Liperin, Lieksan, Kiteen ja Outokummun yhden prosenttiyksikön veronkorotukset vuodelle 2014. Viime vuonna väkirikkaista kunnista puuttui Kontiolahti mikä korottaa nyt tuloveroaan vuodelle 2015 0,75 prosenttiyksiköllä 20,50 prosenttiin.

Tohmajärven kunnan tuloveroprosentti on 21,75. Meidän tuloveroprosentti oli vuonna 2012 21,50. Vuonna 2012 maakunnan keskiarvo oli 1,61  ja Manner-Suomen keskiarvo 2,24 prosenttiyksikköä Tohmajärven tuloveroprosenttia korkeampi. Tänä vuonna eroa maakuntaan on 1,01 ja Manner-Suomeen tasan kaksi prosenttiyksikköä.

Tohmajärven kunta on siis pienentänyt eroa verotuksessa sekä maakuntaan että koko maahan verrattuna vuosina 2012-2014. Samanaikaisesti olemme onnistuneet muuttamaan kuntamme kumulatiiviset alijäämäkunnasta ylijäämäkunnaksi.

Tuloveron ero on pienentynyt ilman, että olemme kertaakaan laskeneet tuloveroa tarkasteltavana olleella ajanjaksolla. Oletettavissa on, että sama trendi jatkuu myös tulevaisuudessa: Ensimmäinen peruste Keskustan kannalle: Kirimme eroa kiinni pysymällä paikallaan. 

Kuten on aiemmin todettu kuntamme suurimmat uhkat ovat muuttuneet sisäisistä uhkista ulkoisiksi uhkiksi kuluneella valtuustokaudella.

Toinen peruste on Suomen taloustilanne. Suomen valtiontaloudessa ei juuri näy valoa. Heikot talouskasvu tai talouden näivettyminen heijastuu tulevina vuosina kuntatalouteen.

Kolmas peruste on valtion toimet. Valtio säästää kuntien läpi, leikkaamalla valtionosuuksia kovalla tahdilla, ensi vuonna leikkausten yhteisvaikutus on 1,4 miljardia euroa.

Neljäs peruste on uudet kustannuserät. Suomen hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2015 sisältää työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirron valtiolta kunnilta.  Tohmajärven kunnan osalta merkittävä muutos ja se vaikuttaa kuntatalouteemme negatiivisesti.

Viides peruste on sote-uudistus. Sote-lakiluonnoksen vaikutuksia yksittäisen kunnan talouteen on mahdotonta tarkasti arvioida kun koko rahoitusmalli on vielä arvailujen varassa. Sote-alueiden ja tuotantoalueiden on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2017 alusta.

Kuudes peruste on pienenevä veroennuste. Sisäisenä uhkana on verotulokertymä Tohmajärvellä. Kuntaliiton arvion mukaan Tohmajärven verotulokertymä vuonna 2015 on laskeva, vaikka säilyttäisimme tuloveron ennallaan.

Yllä mainituin kuuden eritellyn tekijän perusteella Keskustan valtuustoryhmä on yksimielisesti nykyisen tuloveroprosentin, 21,75 säilyttämisen kannalla.