Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoro talousarvioon vuodelle 2014

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Pohjois-Karjala / Suomeksi / Kunnat / Tohmajärvi / Uutiset ja tapahtumat / Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoro talousarvioon vuodelle 2014
21.12.2013 18:49

Keskustan valtuustoryhmä käsitteli kokouksessaan kunnan ensi vuoden talousarviota. Aluksi Keskustan valtuustoryhmä kiittää virkamiehiä talousarvion valmisteluprosessissa tapahtuneesta kehityksestä.

Kun summataan sitä mistä Tohmajärven kunnan talous on tehty tulee ottaa huomioon monta tekijää. Tässä pelkistetty kuuden korin malli:  

Ensimmäinen kori: Kunta on ihmisten yhteisö. Kuntalaisten hyvinvointi, sairastavuus, ikärakenne, vaikuttavat kuntatalouteemme.

Toinen kori: Palvelut: Kunta on palveluita tuottava organisaatio, palvelujen toimivuus ja oikea mitoitus vaikuttavat kuntatalouteemme.

Kolmas kori: Kunta on työpaikka: työntekijöiden hyvinvointi ja kuntaorganisaation toimivuus vaikuttavat kuntatalouteemme.

Neljäs kori: Kunta on taloudellinen yhteisö: kuntalaisten työllisyys ja työttömyys, kunnan yritysten menestyminen, yleinen taloustilanne Tohmajärvellä, Suomessa, Euroopassa ja maailmassa vaikuttavat kuntatalouteemme.

Viides kori: Edustuksellinen demokratia: poliittinen päätöksenteko ja yhteinen tahtotila tai sen puute vaikuttavat kuntatalouteemme.

Kuudes kori: Suomi on kunnallisvaltio. Kunta on itsehallinnollinen osa Suomea. Politiikka mitä Suomessa harjoitetaan vaikuttaa kuntatalouteemme.

Edellä mainittu jaottelu ei ole kaiken kattava, eikä se välttämättä tarjoa teille uutta tietoa. Oleellista onkin huomata se pieni, mutta merkittävä murros mikä näiden korien keskinäisessä suhteessa on tapahtunut.

Tuo pieni murros on se, että tapahtunut niiden korien tilanne joihin voimme itse lähidemokratialla vaikuttaa on parantunut. Olemme korjanneet itse tilannettamme. Olemme tehneet sen poliittisella päätöksenteolla, ilman taloudellista noususuhdetta, ilman työllisyyden tai valtionosuuksien kasvua.

Parannettavaa meillä on joka saralla ja joka korissa. Tänään pöydällämme on talousarvio vuodelle 2014. Taloudessa tilinpäätökset ovat ne mitkä ratkaisevat eivät arviot. Suurin tulevaisuuden uhkamme ja epätietoisuus liittyvät kuudenteen koriin: ”Kunta on itsehallinnollinen osa Suomea. Politiikka mitä Suomessa harjoitetaan vaikuttaa Tohmajärven kuntaan.”

Tuon korin suhteen tahdon sanoa: Luottakaamme perustuslakiin ja sen kunnille antamaan itsemääräämisoikeuteen. Hallituksen uudistushankkeita on arvostelleet opposition lisäksi eduskunnan perustuslakivaliokunta sekä oikeuskansleri Jaakko Jonkka. Laki on toistaiseksi ollut tohmajärveläisten puolella.

Keskustan valtuustoryhmä kiittää kuntalaisia, kunnan työntekijöitä, Sdp ja Seitsikko valtuustoryhmää kuluneesta vuodesta. Kiitos.