Keskustan ylimääräisen puoluekokouksen kannanotto 7.9.2019: Ratkaisuja katteettomien lupausten sijaan

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Keskustan ylimääräisen puoluekokouksen kannanotto 7.9.2019: Ratkaisuja katteettomien lupausten sijaan
7.9.2019 18:35
Piirretty apila uutiskuva.jpg

Keskusta lähtee rakentamaan ensi vuosikymmenen uudistusohjelmaa sovinnon ja yhteisen hyvän rakentamisen hengessä. Puoluekokouksen kannanotto korostaa vastuullisuutta ja tosiasioiden ymmärrystä suurten tulevaisuuden kysymysten ratkaisemisessa.

- Yhteiskunnassamme on entistä enemmän tilausta puolueelle, joka löytää ihmisiä ja kansoja yhdistäviä ratkaisuja eikä tahallaan kärjistä vastakkainasettelua. Uskomme, että myös enemmistö suomalaisista on maltillisia keskitien kulkijoita, todetaan puoluekokouksen kannanotossa.

Keskustalainen politiikka perustuu arvoihin. Sivistys on avain ihmisen hyvään elämään. Paikallisuus on vahva keskustalainen arvo. Keskustassa ei tarkastella syntyvyyttä vain työllisyyskeinona tai ilmastovaikutusten kautta. Ilmastonmuutoksen hillinnässä sitoudumme konkreettisiin tekoihin, emme pelottelun tai ahdistuksen levittämiseen.

Elävään kansanliikkeeseen kuuluu osallisuus ja keskustelu. Keskustassa saa olla myös eri mieltä. Toimintamme ytimessä on ihmisen hyvä elämä ja sen edellytykset. Tästä periaateohjelman ydinajatuksesta Keskusta lähtee rakentamaan 2030 -uudistusohjelmaa.

 

Kannanotto tässä:

Ratkaisut löytyvät keskeltä

Tulevaisuus tuo eteemme suuria ratkaistavia kysymyksiä yhteiskunnallisen eriarvoisuuden selättämisestä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Ne koskettavat kaikkia ihmisiä taustasta riippumatta.

Olemme sovinnontekijä ja yhteisen hyvän rakentaja. Katteettomat lupaukset ja helpot vastaukset eivät ole meidän tapamme toimia.

Yhteiskunnassamme on entistä enemmän tilausta puolueelle, joka löytää ihmisiä ja kansoja yhdistäviä ratkaisuja eikä tahallaan kärjistä vastakkainasettelua. Uskomme, että myös enemmistö suomalaisista on maltillisia keskitien kulkijoita.

Politiikka perustuu arvoihin

Keskustalaisen kansanliikkeen toimintatapoihin kuuluu vastuullisuus ja tosiasioiden ymmärrys. Voimme parantaa heikoimpien asemaa ja turvata palvelut vain silloin, kun talous on kunnossa. Kakku on leivottava ennen kuin sitä voidaan jakaa. Siksi yritysten menestystä ja ihmisten työllistymistä tukevaa politiikkaa on jatkettava.

Koulutus ja osaaminen ovat hyvinvointiyhteiskunnan rakennuspuita. Sivistys on avain ihmisen hyvään elämään. Kaikilla pitää olla mahdollisuus koulutukseen, kulttuuriin ja harrastuksiin. Keskusta ei tingi sivistyksen tasa-arvosta.

Keskustalle jokainen koti on maailman keskipiste. Emme tarkastele syntyvyyttä vain työllisyyskeinona tai ilmastovaikutusten kautta. Haluamme rakentaa Suomea, jossa perheiden toimeentulo ja palvelut sekä muut elämän kivijalat ovat kunnossa. Kunnioitamme perheiden moninaisuutta ja jokaisen toivetta oman perheensä koosta. Työelämän pitää tukea vanhemmuuden ja työn tasapainoa.

Paikallisuus on tärkeää Keskustalle. Suomen menestyksen avain on alueiden erilaisuus ja niiden luontaiset vahvuudet. Kaupungit, kaupunkiseudut ja maaseutu ovat toistensa kumppaneita, eivät kilpailijoita. Rakennamme elinvoimaisten, monenlaisten kotiseutujen Suomea.

Ilmastonmuutosta ei hillitä toisiamme syyllistämällä eikä tekemällä ongelmia asioista, jotka ovat osa ratkaisua. Sitoudumme konkreettisiin tekoihin: kestävä metsänhoito ja ruuantuotanto, ruokahävikin pienentäminen, hiilinielujen kasvattaminen, uusiutuvan kotimaisen energian käyttö, puurakentaminen, uudet teknologiat, säästäminen ja kierrättäminen sekä kulutustottumuksien muuttaminen.

Edistämme kaikkien maiden ja kansainvälisen yhteisön vastuullisia tekoja. Euroopan unionin on parannettava toimintaansa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Siinä ei ole sijaa vapaamatkustajille.

Keskustan mielestä Suomen on tehtävä osansa maailman rauhan, solidaarisuuden ja turvallisuuden hyväksi. EU:ssa Suomen on oltava aktiivinen ratkaistaessa rajat ylittäviä haasteita ja hyödynnettävä yhteiset mahdollisuudet. Parhaiten tämä tapahtuu kehittämällä EU:ta itsenäisten valtioiden yhteisönä.

Yhteistä hyvää rakennetaan yhdessä

Suomalainen demokratia ja pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta ovat puutteistaan huolimatta paras perusta maamme tulevaisuudelle. Haluamme puolueena vahvasti puolustaa ja kehittää niitä. Kaikilla on oikeus olla rakentamassa tulevaisuuden Suomea. Tarvitsemme jokaisen panosta.

Elävän kansanliikkeen isot yhdistävät linjat kirkastuvat vain osallisuuden ja keskustelun kautta. Keskustassa saa olla myös eri mieltä. Toimintamme ytimessä on ihmisen hyvä elämä ja sen edellytykset. Tästä periaateohjelman ydinajatuksesta lähdemme tekemään Keskusta 2030 -uudistusohjelmaa. Puoluekokous kutsuu tähän työhön koko keskustaliikkeen ja sen jäsenet.