Keskustanaiset: Lähiruoan asema turvattava julkisen sektorin ruokapalveluissa

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Keskustanaiset: Lähiruoan asema turvattava julkisen sektorin ruokapalveluissa
17.12.2013 12:17
ElsiKatainen1.jpg

Suomen Keskustanaiset esittää, että julkisissa ruokapalveluissa - kuten päiväkodit, koulut ja vanhainkodit – lisätään merkittävästi puhtaan ja terveellisen lähiruoan käyttöä.

Suomen Keskustanaiset esittää, että julkisissa ruokapalveluissa - kuten päiväkodit, koulut ja vanhainkodit – lisätään merkittävästi puhtaan ja terveellisen lähiruoan käyttöä. Kunnat ja valtio tuottavat valtaosan julkisen sektorin ruokapalveluista Suomessa. Keskimäärin joka toinen suomalainen käyttää näitä palveluja päivittäin.

Keskustanaisten mukaan lähiruoan käyttöä voitaisiin edistää merkittävästi, jos julkisissa hankinnoissa ryhdyttäisiin käyttämään yhä enemmän kotimaista lähiruokaa. Suomi Syö 2012 -tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista haluaisi syödä nimenomaan kotimaista ruokaa ja tietää ruoan alkuperän.
”Julkisin varoin hankittava ruoka on myös arvovalinta. Jos julkisissa palveluissa käytetään tuontiruokaa, viestii se kotimaisen ruuan arvostuksessa myös julkisella sektorilla. Julkisissa ruokapalveluissa on kiinnitettävä huomio siihen, millaista ruokaa ihmiset haluavat syödä”, Keskustanaisten puheenjohtaja Elsi Katainen toteaa.

Keskustanaiset vaatii kotimaisen ruoan aseman turvaamista julkisen sektorin ruokapalveluissa. Lähiruoan hankkiminen paikallisille julkisen sektorin laitoksille ei saa olla kiinni hankintalaintulkinnasta tai hankintaosaamisen puutteesta. Lain mukaan toimijan maantieteellinen sijainti ei saa olla valinnan peruste, mutta oikein asetetuilla laadullisilla hankintakriteereillä oman alueen yrityksillä olisi mahdollista pärjätä kilpailutuksessa. Kotimaisen ruoantuotannon ja jalostuksen tukeminen toisi lisää uusia työpaikkoja maakuntiin. 

”Laadullisten hankintakriteereiden asemaa on parannettava. Muun muassa kouluruoalla on tärkeä kasvatuksellinen tehtävä. On tärkeää vaikuttaa lasten ja nuorten ruokailutottumuksiin kasvuiässä ja perehdyttää heitä siihen, miten ravinto vaikuttaa ihmiseen ja ruoantuotanto ympäristöön”, Katainen lisää.

Lisätietoja: Keskustanaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Elsi Katainen, puh. 050 5122 362