Kimmo Tiilikaisen puhe puoluevaltuustossa

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Kimmo Tiilikaisen puhe puoluevaltuustossa
26.4.2014 10:45
KimmoTiilikainen1.jpg

Viimeiset kolme vuotta ovat osoitus siitä, että politiikassa kaikki on mahdollista. Tänään, kuukausi ennen eurovaaleja ja vuosi ennen eduskuntavaaleja, Keskusta on päävaihtoehto kokoomuspolitiikalle.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen Keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Vantaalla 26.4.2014
 

Hyvät puoluevaltuuston jäsenet,

Viimeiset kolme vuotta ovat osoitus siitä, että politiikassa kaikki on mahdollista. Tänään, kuukausi ennen eurovaaleja ja vuosi ennen eduskuntavaaleja, Keskusta on päävaihtoehto kokoomuspolitiikalle.
 
 
Keskustan eduskuntaryhmä on yrittänyt tehdä osansa esittämällä ratkaisuja Suomen ongelmiin eduskunnassa ja rakentamalla luottamusta ihmisten parissa kaikkialla Suomessa.
 
Kun ihmisiä tapaa, samat asiat ovat eri puolilla maata päällimmäisinä mielissä:
 
-          mistä saadaan töitä
-          miten palvelujen, varsinkin terveyspalvelujen käy
-          miten eriarvoistumista hillitään.
 
Työttömyys on talouden ja sosiaalisten ongelmien taustalla. Työllisyyden parantaminen on vastaavasti kestävin tapa velkaantumisenkin lopettamiseen ja palveluiden rahoittamiseksi.
 
Torstaina julkistettujen tilastojen mukaan työttömyys on jo 9,5 prosenttia. Kaikkiaan työtä vailla on jopa 400 000 suomalaista. Osassa Suomea työttömyys on jo 1990-luvun lamavuosien tasolla.
 
Tulevaisuuden kannalta kohtalokkainta on nuorten työttömyyden pahentuminen.
 
Vakavaa tilannetta viikon myönteiset uutiset metsäteollisuudesta eivät vielä muuta. Sen sijaan ne osoittavat, mistä talouden kasvua ja sitä kautta työpaikkoja on saatavissa aikaan.
 
Hyvät ystävät,
 
Keskusta tekee hallitukselle välikysymyksen työttömyydestä. Eduskuntaryhmämme päätti välikysymyksestä torstaina. Eilisten neuvottelujen jälkeen näyttää siltä, että muu oppositio – myös Vasemmistoliitto – yhtyy välikysymykseen.
 
Olen tähän tyytyväinen. Ongelma on valtava ja yhteinen. Työttömyys tai sen uhka varjostaa vielä useamman suomalaisen elämää, kuin mitä tilastot osoittavat.
 
Liian monessa kodissa ja työpaikassa eletään epävarmuudessa. Liian moni joutuu laskemaan sentitkin pärjätäkseen.
 
Kolme vuotta sitten hallitus lupasi alentaa työttömyyden viiteen prosenttiin ja nostaa työllisyyden 72 prosenttiin. Molemmista erkaannutaan koko ajan kauemmaksi ja kauemmaksi.
 
Hallitus, pääministeripuolue Kokoomus erityisesti, kantaa tapahtuneesta vähintään poliittisen vastuun. Se on suhtautunut työttömyyden pahenemiseen suorastaan välinpitämättömästi.
 
Myös SDP:llä on itsetutkiskelun aika. Se lupasi ennen viime eduskuntavaaleja Suomeen 100 000 työpaikkaa. Nuorten työttömyyden nujertamisen piti olla SDP:n kynnyskysymys.
 
Hyvät kuulijat,
 
Kun Suomen työllisyys- ja taloustilanne on mikä on, on ollut hämmentävää, mutta samalla paljastavaa seurata etenkin Kokoomuksen edesottamuksia.
 
Maaliskuun kehysriihen jälkeen hallitus on antanut ymmärtää, että se on työnsä tehnyt ja että Suomen asiat menevät hyvään suuntaan. Pääministeri on käyttänyt tätä eroilmoituksensakin perusteluna.
 
Suomen asiat ovat kolme vuotta menneet huonoon suuntaan, eikä pohjaa ole edes nähty. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen ratkaisu saatiin vain, kun oppositio tuli apuun.
 
 
Moni suomalainen tuntee oikeutetusti suuttumusta katsoessaan henkilökohtaisia urasuunnitelmiaan edistäviä pääministeriä ja muita kokoomusministereitä lehtien palstoilla tai televisioruuduissa.
 
Tätäkö se Kokoomuksen vastuunkanto tarkoitti. Sotketaan Suomen asiat ja kun tulee tukala paikka, siirrytään vihreämmille laitumille.
 
Mieleen tulee vertaus moniin yritysjohtajiin, jotka ovat ajaneet yritykset joko valtaviin ongelmiin tai ulkomaiseen omistukseen ja siirtyneet sitten muihin hommiin valtavat bonukset taskuissaan.
 
Kokoomuslaisen kiiltokuvapolitiikan takaa paljastuu vähemmän mairitteleva todellisuus: ylivelkainen, työttömyyden piinaama ja eriarvoistuva Suomi. Uudistukset työllisyyden ja talouden kohentamiseksi ja palvelujen turvaamiseksi ovat tekemättä.
 
Näitä tosiasioita Kokoomus ei pääse pakoon, vaikka se kuinka kasvojaan pesisi. Hallituksen epäonnistumisen työllisyys- ja talouspolitiikassa maksavat pienituloiset ja tavalliset työssäkäyvät sekä perheet, jotka ovat muutenkin tiukoilla. Tämä on kokoomuksen perintö suomalaisille.
 
Hyvät keskustalaiset,
 
Siinä missä Kokoomusta näyttää kiinnostavan vain Kataisen, Stubbin ja Virkkusen uudet duunit, Keskustaa ja muuta oppositiota kiinnostaa, mistä suomalaisille saadaan töitä. Nyt kun hallitus on haukuttu, käytän loppuosan puheestani keskustan ratkaisuvaihtoehdon esittelyyn.
 
Kuten puheenjohtaja Sipilä tähdensi, pääministerin vaihtuessa kesäkuussa pelkkä hallitusohjelman päivittäminen ei riitä. Suomen saamiseksi nousuun tarvitaan kokonaan uusi ohjelma.
 
Siihen riittää kaksi tavoitetta: työllisyyden parantaminen ja työttömyyden vähentäminen.
 
Suomi tarvitsee työmarkkinajärjestöjen viime syksynä sopiman maltillisen palkkaratkaisun jatkoksi Keskustan esittämän kasvu- ja työllisyysohjelman.
 
Sen on sisällettävä sekä pitkän tähtäimen uudistuksia että välittömiä toimia, joilla parannetaan varsinkin työllistävien pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä ja vastataan teollisuuttamme ravistelevaan muutokseen. Otan muutaman esimerkin tarvittavista ratkaisuista.

Tie- ja liikennepolitiikka on ratkaisevassa asemassa siinä, että talouden kasvua ja uusia työpaikkoja saadaan luotua koko Suomeen. Keskusta esittää edelleen Valtion Infra Oy:tä vauhdittamaan työllistäviä liikennehankkeita ja turvaamaan perusväylänpidon.

Sipilän ja Keskustan esittämälle miljardien eurojen kasvurahastolle on edelleen huutava tarve. Valtiolla on oltava nykyistä painavampi ote uusien kasvuyritysten ja työpaikkojen luomisessa. Tähän liittyy Sipilän esitys valtion ei-strategisen omistuksen muuttamisesta uuteen muotoon.
 
Pelkkiin markkinavoimiin tukeutumalla talous- ja työllisyystilanne ei riittävästi parane.
 
Keskusta esittää edelleen viiden prosentin yrittäjävähennystä kannustamaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä työllistämään ja investoimaan. Jos mitkä, niin työllistävät pienet ja keskisuuret yritykset saavat Suomen nousuun.
 
Yrittäjävähennys varmistaisi myös tasapuolisen verokohtelun yritysmuodosta riippumatta. Nyt työllistävien pienten ja keskisuurten yritysten verotus kiristyy, samoin työn verotus – ja Kokoomus on pääministeripuolue.
 
Siinä sivussa tavallisen yrittäjän tai sellaiseksi aikovan kohtaama byrokratia on tällä vaalikaudella vain pahentunut.
 
Keskusta esittää edelleen myös tukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen yksin- ja pienyrittäjille. Varsinkin näissä oloissa juuri tuo kynnys on monelle yrittäjälle vuorenkorkuinen.
 
Palkkatuki voidaan rahoittaa käyttämättä jääneistä työllisyysmäärärahoista. Jos tuhatkin yksinyrittäjää palkkaa ensimmäisen työntekijän, menoja kertyy enintään kymmenen miljoonaa euroa vuodessa. Se on murto-osa käyttämättä jääneistä rahoista.
 
Nuorisotakuu on laitettava uusiksi. Keskustan yksi ratkaisu on oppisopimuskoulutuksen uudistaminen.
 
Oppivelvollisuusiän pidentäminen on peruttava ja haettava toimia, joilla tavoitetaan kaikkein vaikeimmassa työllistymis- ja syrjäytymistilanteessa olevat nuoret. Keskustan yksi ratkaisu on nuorten tulevaisuuskutsunnat. Oppivelvollisuusiän pidentäminen perumalla lapsilisien leikkaaminen voidaan välttää.
 
Hyvät puoluevaltuuston jäsenet,
 
Me Keskustassa tiedämme, että Suomen maaseutu ja maakunnat ovat pullollaan mahdollisuuksia. Esittämässämme kasvu- ja työllisyysohjelmassa onkin otettava jättiläisen harppaus biotalouden suuntaan.
 
Siihen on Äänekosken miljardi-investoinnin jälkeen entistä paremmat mahdollisuudet. Olen erittäin tyytyväinen, että suomalaisten metsänomistajien yritys luottaa suomalaiseen puunjalostukseen.
 
Hallitus on selittänyt investointia yhteisöveron alentamisella. On hyvä, jos veronalennus on vaikuttanut investointiaikeeseen.
 
 
Pitää kuitenkin muistaa, että uuden metsäteollisuuuden siemenet kylvettiin keskustajohtoisen hallituksen aikana vuoden 2005 metsästrategiasta alkaen. Me uskoimme vaikeuksien keskellä kamppailevan metsäteollisuuden uudistumiseen. Loimme sille puitteet kokoamalla osaamisen ja lisäämällä innovaatiorahoitusta. Tälläkin vaalikaudella joka ainoassa talouspolitiikan ryhmäpuheessa olemme puhuneet biotaloudesta miljardiluokan kysymyksenä. Toiset ovat hymähdelleet, mutta eivät hymähtele enää.
 
uusiutuvat luonnonvaramme tarjoavat tuhansia mahdollisuuksia työhön ja yrittäjyyteen koko Suomessa, parantavat kauppatasettamme ja vahvistavat omavaraisuuttamme energian tuottamisessa.
 
Nämä päätökset ovat täysin omissa käsissämme. Kataisen hallituksen politiikka on kuitenkin hiilenmustaa.
Hallitus heikensi viime vuoden alusta kotimaisen energian kilpailukykyä ja avasi ovet kivihiilen vyörymiselle Suomeen. Puu ja turve ovat joutuneet sivuun hiilen tieltä nimenomaan hallituksen päätösten seurauksena. Öljyä, hiiltä ja kaasua tuodaan Suomeen jo lähes 8 miljardilla vuodessa.
 
Keskusta vaatii, että Suomessa palataan edellisen keskustajohtoisen hallituksen linjalle bioenergian käytön edistämiseksi ja hiilen alas ajamiseksi. Niin parannetaan energiaomavaraisuutta, vastataan ilmastovelvoitteisiin ja luodaan kymmeniä tuhansia työpaikkoja Suomeen.
 
Hyvät kuulijat,
 
Suomalaisilla on mahdollisuus ja syytäkin arvioida Suomen asioiden laitaa jo Euroopan parlamentin vaaleissa kuukauden kuluttua.
 
On vähintäänkin kohtuullista, että kun Katainen ei kerran aio kantaa vastuuta äänestäjille eduskuntavaaleissa, kantakoon hän ja Kokoomus sen sitten Euroopan parlamentin vaaleissa.
 
Koti on laitettava kuntoon. Keskusta lähtee siitä, että kun EU:n jäsenmailla menee hyvin, myös EU:lla menee hyvin.