Koti kuntoon - tuuletusta Eurooppaan

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Koti kuntoon - tuuletusta Eurooppaan
3.4.2014 10:30
eurovaalit_matonpiiska.jpg

Keskusta on julkaissut tänään Euroopan parlamentin vaaliohjelman sekä kampanjan sloganin ja ilmeen. Keskusta lähtee vaaleihin teemalla ” Koti kuntoon – tuuletusta Eurooppaan”.

Käytännönläheisellä yhteistyöllä eteenpäin

 

Ohjelmassa peräänkuulutetaan kotiasioiden kuntoon laittamista ja tuuletusta Eurooppaan. Myös Suomen on täytettävä ne talouspolitiikan vaatimukset, joita olemme asettaneet ja vaatineet myös muilta. Valtio ja kunnat velkaantuvat niin, että Suomi ylittää tänä vuonna ennusteen mukaisesti yhteisesti sovitun suhteellisen velkaantumisen rajan.

Myös Euroopan unioni tarvitsee reipasta tuuletusta. Eurooppalaista yhteistyötä on tehtävä käytännöläheisesti, olennaiseen keskittyen. Unionin pitää olla suuri suurissa ja pieni pienissä asioissa. Päätökset on tehtävä työnjaon mukaisesta oikealla tasolla: paikalliset asiat paikallisesti ja suuret linjat EU:ssa.

Kaikkien jäsenmaiden on noudatettava määrätietoista talouspolitiikkaa, huolehdittava kilpailu­kyvystään ja vastattava itse omista veloistaan. Byrokratiatalkoot tarvitaan niin kotimaassa kuin EU:ssa.

Suomen äänen pitää kuulua ja kädenjälkemme näkyä Euroopan unionissa. Meidän on jatkettava raken­tavan vaikuttamisen linjaa ja huolehdittava määrätie­toisella otteella kansallisista eduistamme esimerkiksi maatalouspolitiikassa sekä rakennerahasto- ja aluepo­liittisissa ratkaisuissa. Keskustan kampanjailmeessä on tälläkin kertaa tuttu räsymatto. Kampanjan ilme on suunniteltu kokonaan  ja toetutettu pitkälti ominvoimin. Jopa räsymatto on syntynyt oman puolueväen toimesta.

Lisätietoja:  puoluesihteeri Timo Laaninen, puhelin  050388 0004
puoluejohdon neuvonantaja Riina Nevamäki, 040 705 2593

 

Lue Keskustan eurovaaliohjelma kokonaisuudessaan:
Keskusta_Eurovaaliohjelma_2014.pdf

 

Keskusta vaalijuliste EP-vaalit 2014_FB.jpg

Lata julisteita:

Keskusta vaalijuliste EP-vaalit 2014.pdf

Keskusta ehdokasjuliste EP-vaalit 2014.pdf