Koulutus on merkittävin tapa vähentää eriarvoisuutta yhteiskunnassamme

Keskusta K-S metso vihreä sivun yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Keski-Suomi / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Koulutus on merkittävin tapa vähentää eriarvoisuutta yhteiskunnassamme
10.2.2015 12:55

Tulevaisuuden tekijät koulutetaan tänään. Laadukkaan koulutuksen tulee olla - iästä riippumatta - suomalaisen opiskelijan perusoikeus. Toisen asteen koulutuksen uudistus ei saa palauttaa koulutusta siihen aikaan kun vain parempiosaisilla oli koulutukseen mahdollisuus.

Koulutuksen rahoitusta uudistettaessa säästökohteina ovat ministeri Kiurun mukaan, eivät niinkään yksittäiset lukiot, vaan koulutuksen järjestäjät. Maakunnassa on opittu siihen, että kun hallintoa keskitetään (esimerkiksi verohallinto) myös toimipisteet siirtyvät kauemmaksi.

Maakunnan lukioissa on jo nyt tehostettu toimintaa, kun samat opettajat opettavat myös peruskoulussa. Tällä on saatu esimerkiksi kielten opiskeluun parempi valikoima.

K
oulutuksen rahoituksen osalta Keskustan Keski-Suomen piiri toivoo lyhytjänteisen hankerahoituksen sijaan pitkäjänteisempää rahoitusmallia. Lukiokoulutuksen keskittyminen isompiin yksiköihin johtaa siihen, että viisitoistavuotiaat nuoret joutuvat muuttamaan kotoaan pois. Lukion kirjaostosten lisäksi perheiden kustannettavaksi tulevat jatkossa sekä kulkeminen että asuminen. Valtio säästää, mutta perheet maksavat.

Kuntien hyvinvointikertomuksissa nousee esille nuorten kokema vanhemmuuden puute. Nuoret joutuvat aikuistumaan liian varhain.

Koulutuksessa on hyödynnettävä uutta teknologiaa.  ICT ei kuitenkaan voi korvata opiskelijan opettajalta saamaa yksilöllistä opetusta, Keskustan Keski-Suomen piiri muistuttaa.

Keskustan Keski-Suomen piirin mielestä ammatillisen koulutuksen tulee vastata työelämän tavoitteisiin ja vaatimuksiin. Työharjoittelun määrää tulee lisätä toisen asteen koulutuksessa.

Tulevaisuuden tekijät koulutetaan tänään. Laadukkaan koulutuksen tulee olla - iästä riippumatta - suomalaisen opiskelijan perusoikeus. Toisen asteen koulutuksen uudistus ei saa palauttaa koulutusta siihen aikaan kun vain parempiosaisilla oli koulutukseen mahdollisuus.


Lisätiedot:
Satu Koskinen
varapuheenjohtaja
Keskustan Keski-Suomen piiri ry
Puh. 044 459 6646
satu.koskinen@karstula.fi