Kulmuni: Ilmastonmuutokseen vastattava oikeudenmukaisesti

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Kulmuni: Ilmastonmuutokseen vastattava oikeudenmukaisesti
22.10.2019 13:38
ilmastonmuutos hiihtäjät.jpg

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni korostaa, että ilmastonmuutostoimet pitää toteuttaa Suomessa sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni toivoo, että ilmastonmuutoskeskustelussa laajennettaisiin näkökulmaa oikeudenmukaiseen siirtymään.

 -Ilmastonmuutokseen vastaamisessa tärkeintä on saastuttavien, fossiilisten polttoaineiden ja energian käytöstä luopuminen ja niiden korvaaminen uusiutuvilla kotimaisilla polttoaineilla. Tämän muutoksen aikaansaaminen on ennen muuta meidän päättäjien tehtävä.

 Samalla Kulmuni korostaa, että siirtymä ilmaston kannalta kestävään Suomeen pitää tehdä sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla, perustuen tutkittuun tietoon ja huolellisiin vaikutusarvioihin.

-Muutosta ei voida maksattaa vain pienituloisilla tai pitkien etäisyyksien ihmisillä. Siirtymän on oltava reilu kaikkien suomalaisten ja koko Suomen kannalta. Isossa osassa maata auto on välttämättömyys, kun etäisyydet ovat pitkiä. Lisäksi läheskään kaikilla ei ole varaa vielä lähitulevaisuudessakaan esimerkiksi sähköauton hankintaan.

 Päästöjen vähentämistä on katsottava Kulmunin mielestä kokonaisuutena. Eri puolilla Suomea ja erilaisissa kotitalouksissa ratkaisut ovat erilaisia. Kaupungeissa joukkoliikenteen kehittäminen on tärkeää. Siellä, missä tarvitaan yksityisautoa taas biopolttoaineet ovat tärkeä osa ratkaisua.

 -Biopolttoaineiden käytön lisääminen on mahdollista esimerkiksi jakeluvelvoitetta laajentamalla. Biokaasuautojen tankkausasemille voitaisiin myöntää investointitukea. Biopolttoaineiden kehittämisellä ja uutta tekniikkaa rohkeasti käyttöönottamalla voidaan myös luoda uutta työtä ja yrittäjyyttä koko maahan.

 Kulmuni peräänkuuluttaa yrittäjyyttä ratkaisuna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

 -On aivan selvä, että ainoastaan sillä, että otamme parhaan mahdollisen teknologian käyttöön ja yrityksissä syntyy uusia keksintöjä parhaan mahdollisen tekniikan soveltamiseksi, voimme ratkaista näitä aikamme suurimpia kysymyksiä kuten esimerkiksi ilmastonmuutos. Tämä vaatii vahvaa talouskasvua ja vireää kansainvälistä yritystoimintaa.

 Tiistaina julkaistiin Aalto-yliopiston tutkimus liikenteen päästöjen vähentämisestä sekä VTT:n toteuttama tutkimus energiaverotuksen vaikutuksista päästöihin.