Laaninen: Kataisen hallitusta vaivaa esikuntien pöhötystauti

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Laaninen: Kataisen hallitusta vaivaa esikuntien pöhötystauti
17.2.2014 13:00
TimoLaaninen1.jpg

Eduskunnan tarkastusvaliokunta vaatii tuoreessa mietinnössään ministeriöiden poliittisen ohjausjärjestelmän selkeyttämistä. Vaatimukseen on syytä yhtyä.

Kun Vanhasen hallitus valmisteli kymmenen vuotta sitten valtiosihteerijärjestelmää, yhtenä perusteena oli erottaa virkamiestyö ministereiden poliittisesta avustamisesta. Ministerit olivat vuosien saatossa nimittäneet esimerkiksi neuvottelevia virkamiehiä, jotka olivat käytännössä ministereiden poliittisia avustajia. Tämä oli omiaan hämärtämään virkamiesten ja poliittisten avustajien työnjakoa.

Keskustajohtoinen hallitus halusi korjata epäkohdan vahvistamalla ministereiden poliittisia esikuntia lisäämällä erityisavustajien määrää ja luomalla valtiosihteerijärjestelmän. Valtiosihteerit sijoitettiin ensisijaisesti niihin ministeriöihin, joita EU-asiat työllistivät eniten. Samalla oli tarkoitus lopettaa poliittisiin avustajiin rinnastettavien virkamiesten nimittäminen ministereiden lähelle.

Tarkastusvaliokunnan mietintö paljastaa, että Jyrki Kataisen hallituksen aikana ministereiden esikunnat ovat valitettavasti vain paisuneet epäterveellä tavalla. Ennen valtiosihteerijärjestelmän luomista vuonna 2004 ministeriöissä oli yhteensä kahdeksan erityisavustajiin rinnastettavaa asiantuntija-avustajaa. Vanhasen hallituksessa nimenomaan sovittiin näiden tehtävien lopettamisesta ehtona poliittisten avustajien määrän kasvattamiselle.

Kataisen hallituksen aikana meno on muuttunut. Tarkastusvaliokunnan mietinnön mukaan ministereillä on nyt kolme toista erityisavustajiin rinnastettavaa asiantuntija-avustajaa 35 erityisavustajan ja 13 valtiosihteerin lisäksi. Voidaankin puhua ministereiden esikuntien pöhötystaudista, joka heikentää hallintokulttuuria.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta ansaitsee kiitoksen selkeästä kannanotosta, joka ei jätä tulkinnanvaraa:

Valiokunta pitää epätyydyttävänä ja hallituksen esityksen sekä perustuslakivaliokunnan kannan vastaisina vallitsevaa tilannetta, jossa ministeriöissä on yhä muita poliittisia avustajia valtiosihteerien ja erityisavustajien lisäksi. Valiokunnan mielestä nyt tulee tehdä kokonaisarvio ja johtopäätökset nykyisen järjestelmän toimivuudesta. Käynnistyvä parlamentaarinen valmistelutyö on oikea paikka ratkaista poliittiseen johtamiseen ja virkamiesjohtamiseen liittyvät epäkohdat sekä tehdä tarvittavat lainsäädännölliset ehdotukset ja toimintatapaehdotukset.

Seuraavaa hallitusta odottaa näköjään sama hallintokulttuurin tervehdyttämistyö, jonka keskustajohtoinen hallitus aloitti vuonna 2003.

Lisätietoja:
puoluesihteeri Timo Laaninen
p. 010 289 7004