Lähidemokratian tuho

18.1.2012 14:00

Varsinais-Suomen Keskusta pitää käsittämättömänä kuntaministeri Virkkusen (kok) esitystä, jonka mukaan Suomessa olisi tulevaisuudessa vain 70 ja Varsinais-Suomessa 5 kuntaa. Hallituksen tukeman esityksen toteutuminen merkitsisi lähidemokratiamme tuhoa.

EU:n harvaanasutuimmassa jäsenmaassa olisi asukasluvultaan suurimmat kunnat. Esitys muistuttaa pikemminkin itäisiä, keskittäviä malleja.

Uudistuksen tilastolliset perustelut, mm. väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen, ovat sinällään oikeat. Tämä kehitys pysyy kuitenkin samana kuntarajoista riippumatta.

Erityyppisten palveluiden ihanteellinen väestöpohja vaihtelee suuresti. On palveluita, jotka on parasta tuottaa pienissä joustavissa yksiköissä, mutta on myös palveluja, jotka on järkevää järjestää suuremmissa yksiköissä kuin mitä 70 kuntaa olisivat.

Ratkaisua ongelmiin pitää hakea suurta väestöpohjaa vaativien palvelujen siirtämisestä demokraattiselle maakuntahallinnolle, jonka alle olisi koottu nyt erillään toimivat monet aluehallintoviranomaiset, tai jopa kokonaan valtion hoidettavaksi. Tällöin kuntajako voisi säilyä lähes nykyisellään.