Lapsille ja vanhemmille enemmän yhteistä aikaa

Keskusta K-S metso vihreä sivun yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Keski-Suomi / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Lapsille ja vanhemmille enemmän yhteistä aikaa
17.4.2010 14:30

Keskustan Keski-Suomen piirin vuosikokous otti kantaa työelämän joustavuuden puolesta 17.huhtikuuta pidetyssä vuosikokouksessa Äänekoskella.

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on yksi keskeisimmistä poliittisista haasteista. Todellinen haaste se on kuitenkin työssäkäyvillä äideille ja isille.

Työelämä vaatii nykyisin paljon: niin pätkä- ja osa-aikaisten työsuhteiden sietokykyä, joustavuutta työtehtävien sisällöissä ja vaativuudessa kuin myös työssä jaksamista tilanteessa kuin tilanteessa. Seurauksena voi olla, että paineet purkautuvat kotona ja koko perhe voi pahoin.

Työelämää tulee kehittää niin, että pienten lasten vanhemmilla on mahdollisuus joustavaan työaikaan.

Aikuisten jaksaminen työssä on tärkeää lasten ja perheiden hyvinvoinnille. Joustavuutta ja tehokkuutta ihannoivan työkulttuurin sijaan työpaikoilla tulisi korostaa perheen ja vapaa-ajan merkitystä työssä jaksamiselle.

Perhepolitiikan ydin on - ja sen tuleekin olla aina - lapsen etu. Muissa Pohjois-Euroopan maissa tämä on ymmärretty Suomea paremmin. Pienten lasten vanhemmat tekevät muualla enemmän osa-aikatyötä ja työpaikat ovat joustavampia kuin Suomessa.

Lapset ovat kuitenkin kaikkialla samanlaisia. Heille tärkeintä ovat vanhempien läsnäolo ja rakkaus sekä turvallisuudentunne.