Maakunnallinen malli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen

Keskusta K-S metso vihreä sivun yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Keski-Suomi / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Maakunnallinen malli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen
17.4.2010 14:30

Keskustan Keski-Suomen piiri peräänkuuluttaa maakunnallista mallia sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen sekä ihmisen asettamista palveluissa hallinnon edelle. Asiasta päätti piirin vuosikokous 17.4. pidetyssä vuosikokouksessa Äänekoskella.

Sosiaali- ja terveydenhuolto on kuntien laajin toimiala. Väestön ikääntyminen kasvattaa lähitulevaisuudessa huomattavasti sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä ja siten myös palvelujen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Kunnat eivät selviä tästä haasteesta yksin, vaan tarvitaan yhteistä maakunnallista toimintamallia. Se on myös keskisuomalaisten näkökulmasta tasavertaisin ratkaisu.

Terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sosiaalisten ongelmien ehkäisy ovat tärkeimpiä näkökulmia pyrittäessä väestön yleisen hyvinvoinnin parantamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen ja kustannusten kasvun hallintaan.

Keskustan Keski-Suomen piirin mielestä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä ei saa liikaa hirttäytyä hallinnollisiin rakenteisiin. Hallinnollisten rakenteiden pystyttämisestä tai niiden ylläpidosta ei kuntien kannata maksaa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen maakuntatasolla kattavasti ja kustannustehokkaasti edellyttää ennen kaikkea järjestämisvastuiden perinpohjaista selkeyttämistä. Kunnat tilaavat ja maksavat ja palveluntarjoajat tuottavat.

Kuntademokratiaan perinteisesti kuuluva, raskas maallikko- luottamushenkilövetoinen hallinnon väliporras on kustannuserä, josta tulee pyrkiä eroon. Se lisää niin kuntien kuin terveydenhuollon asiakkailta perittäviä maksuja.

Meidän on oltava valmiita rohkeisiinkin uudelleenarviointeihin ja uudistuksiin. Toimintamallien ottaminen menneisyydestä ei enää riitä.

Keskustan Keski-Suomen piiri esittää, että keskisuomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestettäisiin tulevaisuudessa taloudellisesti ja hallinnollisesti selkeämmin ja tehokkaammin.