Mikkelin Keskustanaiset: Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistyminen Mikkelin alueella

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Etelä-Savo / Suomeksi / Kunnat / Mikkeli / Uutiset ja tapahtumat / Mikkelin Keskustanaiset: Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistyminen Mikkelin alueella
17.3.2014 12:00

MIKKELIN KESKUSTANAISTEN TIEDOTE 15.3.2014 Mikkelin keskustanaisten vuosikokouksessa 12.3.2014 valittiin yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajaksi Satu Hasanen, sihteeriksi Anni Panula-Ontto-Suuronen. Muiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin Pirjo Siiskonen, Kirsi Liukkonen, Helena Partanen ja Riitta-Leena Jantunen. Lisäksi kokous otti kantaa Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymiseen Mikkelissä.

MIKKELIN KESKUSTANAISTEN TIEDOTE 15.3.2014
Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistyminen Mikkelin alueella

Työllistyminen ja työttömyys puhuttavat tänä päivänä kaikenikäisiä ihmisiä ja kaikilla ammattialoilla. Mistä saada töitä, kaikkialla vaan vähennetään henkilökuntaa ja työpaikat ovat tiukassa. Työ on kuitenkin kaikkien perusedellytys ja ilman työtä ei ole samanlaista toimeentuloa. Mielekäs työ tuo myös sisältöä ja rytmiä elämään. Osa-aikatyöllisyyttä ja etätyötä ei edelleenkään arvosteta tarpeeksi, mutta näille olisi kuitenkin kysyntää. 

Osa ihmisistä hukkuu työmäärään, toisilla ei ole ollenkaan töitä. Suuri ryhmä työttöminä ovat vammaiset ja vajaakuntoiset. Mistä löytää töitä niille, ketkä eivät jaksa tai pysty työskentelemään täysipäiväisesti ja vaativat ehkä enemmän tukea työllistymiseen. 

Vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja vajaakuntoisten on entistä vaikeampi työllistyä tässä nykymaailmassa, mutta työ on kuitenkin kaikkien oikeus. Olisi hyvä suosia enemmän osa-aikaista työtä, etätyötä ja muutenkin erilaisia työmuotoja. 

Vammainen henkilö ei ehkä ole aina niin kustannustehokas, mutta ketään ei tule arvioida vamman tai sairauden perusteella, koska myös vammainen henkilö on ammattitaitoinen ja aktiivinen hyvä työntekijä. 

Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistämiseen on tarjolla erilaisia tukimuotoja ja avustuksia, joten sitä ei kannata miettiä, että vammaisesta työntekijästä olisi vain enemmän kuluja. Työvoimatoimisto neuvoo ja opastaa mielellään erilaisissa työllistymistilanteissa. Kannattaa olla avoin ja suvaitsevainen työnhakijoiden suhteen, ei pidä aliarvioida kenenkään osaamista ja taitoja näkemättä.

Mikkelin keskustanaiset

Satu Hasanen

puh. 0440-336275

satu.hasanen@pp.inet.fi

puheenjohtaja