Pekkarinen: Telakkateollisuus pidettävä Suomessa

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Pekkarinen: Telakkateollisuus pidettävä Suomessa
28.9.2013 0:00

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja, Keskustan kansanedustaja Mauri Pekkarinen vaatii Kataisen hallitusta viimeistään nyt aloittamaan toimet telakkateollisuuden pelastamiseksi Suomessa.

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja, Keskustan kansanedustaja Mauri Pekkarinen


Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja, Keskustan kansanedustaja Mauri Pekkarinen vaatii Kataisen hallitusta viimeistään nyt aloittamaan toimet telakkateollisuuden pelastamiseksi Suomessa.

Pekkarisen mukaan uutinen STX:n Rauman telakan lakkauttamisesta on tuorein esimerkki suomalaisen teollisen erikoisosaamisen menetyksistä.

- STX:n telakkatoiminnot pitäisi hankkia vahvan suomalaisen puhevallan alle. Tällaista menettelyä tukevat myös monet hallituksen strategiset linjaukset, jotka koskevat meriteollisuutta ja Suomen arktisia mahdollisuuksia, edellisen hallituksen elinkeinoministerinä toiminut Pekkarinen sanoo.

Pekkarisen mukaan on suuri mahdollisuus, että STX:n emoyhtiö ajaa loistoristeilijäbisneksen alas ja keskittyy Ranskaan. On mahdollista, että kaupan tulisi myös 50 %:n omistus-osuus Helsingin telkasta, jonka STX Finland omistaa venäläisen yhtiön kanssa.

- Suuri mahdollisuus olisi tällöin, että myös suomalaisen arktisen meriosaamisen ja suunnittelun tärkein osaamiskeskittymä, Aker Arctic Technology Oy, jonka STX Finland omistaa 75 %:sti, siirtyisi omistajalle, joka ei välttämättä olisikaan valmis jatkamaan tämän yhtiön toimintoja Suomessa, vaan siirtäisi niitä vähitellen maan rajojen ulkopuolelle. Tällainen olisi suuri menetys koko suomalaiselle arktiselle osaamiselle. Se olisi sekä teollisuuspoliittinen, innovaatiopoliittinen ja jopa turvallisuuspoliittinenkin menetys.

Pekkarinen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy, aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin varmistaakseen telakkateollisuuden suunnittelun ja erikoisosaamisen säilymisen ja kehittymisen Suomessa.

Pekkarinen tiedustelee myös, pitääkö hallitus mahdollisena sitä, että sen johdolla koottaisiin vahva suomalainen omistajakonsortio, joka varmistaisi erityisesti arktisen meriteollisuuden suunnittelun ja osaamisen säilymisen ja vahvistumisen Suomessa ja joka turvaisi erikoisalusten, risteilijät mukaan lukien, valmistuksen maassa.

Pekkarisen kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan on liitteenä. Pekkarisen aloitteen on allekirjoittanut myös satakuntalainen kansanedustaja ja eduskunnan talousvaliokunnan jäsen Jari Myllykoski (vas.)

Lisätietoja: talousvaliokunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen, puhelin 050 511 3097