Piirikokous Marttilassa 22.10.2010

Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Piirikokous Marttilassa 22.10.2010
28.10.2010 13:02

Pekka Myllymäki jatkaa puheenjohtajana

Varsinais-Suomen Keskustan sääntömääräinen syyskokous pidettiin Marttilassa perjantaina 22.10.2010. Virallisia kokousedustajia oli paikalla 130 ja yleisöä kaikkiaan parisensataa henkeä.

Kokouksessa piiri uudisti sääntöjään ja valitsi uuden tasa-arvosäännön mukaisesti piirihallituksen.

Piirin puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti edelleen Pekka Myllymäki Mynämäestä ja varapuheenjohtajiksi Teija Ek-Marjamäki Loimaalta ja Matias Ollila Turusta.

Piirihallitukseen valittiin kolmen puheenjohtajan lisäksi 16 jäsentä seuraavasti:

Vakka-Suomi: Hanna Vuola Laitilasta edelleen.  

Loimaan alue: Elina Keloniemi-Hurttila Pöytyältä ja Reino Lindqvist Marttilasta kumpikin edelleen.

Salon alue: Ulla Huittinen Salosta, Jani Kurvinen Somerolta ja Hanna Yli-Liipola Salosta kaikki edelleen.

Turun ja Turunmaan alueet: Heini Jalkanen Naantalista, Kalevi Kallonen Kemiöstä, Heikki Mäki Turusta ja Eero Vainio Raisiosta edelleen sekä Mariitta Itälä-Poutanen Sauvosta ja Tarja Vuontela Paimiosta uusina.

Keskustanaisten edustajiksi valittiin Mirja Hallanheimo Tarvasjoelta ja Riitta Karjalainen Turusta edelleen.

Keskustanuorten edustajiksi valittiin Marjaana Hoikkala Kemiönsaaresta ja Pekka Kuusisto Laitilasta kumpikin uusia.

Piirin edustajaksi puoluehallitukseen esitettiin puheenjohtaja Pekka Myllymäkeä.

Poliittisen keskustelun kokouksessa alusti puoluesihteeri Timo Laaninen.

Kokous antoi kaksi kannanottoa:

Äänestä ja vaikuta seurakunnassasi

Varsinais-Suomen Keskusta katsoo, että paras tapa vaikuttaa oman seurakuntansa toimintaan, ja sitä kautta koko kirkon toimintaan, on äänestää tulevissa seurakuntavaaleissa. Vain kirkon jäsen voi vaikuttaa sen toimintaan. Marraskuun alun vaaleissa voivat ensi kertaa äänestää kaikki 16 vuotta 14.11.2010 mennessä täyttäneet evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet.

Ilman Martti Lutherin aloittamaa kirkon uudistustyötä Suomen seurakuntaelämä olisi ilmeisesti lähellä nykyisissä katolisissa tai ortodoksisissa maissa vallitsevia käytäntöjä. On hyvä muistaa, että näissä maailmanuskonnoissa naispappeudesta saati -piispuudesta tai sukupuolivähemmistöjen asemasta ei keskustella kuten meillä Suomessa.

Suvaitsevaisuus on osa tasa-arvon ja demokratian toteuttamista. Politiikan ja uskonnon pitäminen erillään on hyvä asia. Kirkon ylin päätöksentekoelin eli kirkolliskokous ottanee pian kantaa siihen, mitä kirkon jäsenten ja työntekijöiden tulee suvaita ja siunata.

Lisää työpaikkoja uusiutuvasta energiasta ja hajautetusta rakenteesta

Varsinais-Suomen Keskusta haluaa tehdä vihreästä taloudesta koko maakuntamme läpäisevän talousmallin, joka näkyy ihmisten asumisessa, liikkumisessa, yritystoiminnassa sekä paikallisessa energiantuotannossa. Varmistaaksemme vihreän talouden kasvun ja uudet työpaikat, on maakuntakaavassa ja -ohjelmissa ohjattava kasvua kaikkiin Varsinais-Suomen kuntiin.  Varsinais-Suomen Keskusta pitää hajautettua yhdyskuntarakennetta ekologisena ja ilmastonmuutoksen torjumista edistävänä tavoitteena.

Tämä tarkoittaa mm. ekotaloja, joissa energiankulutus on vähäistä ja joiden lämmitys tapahtuu esimerkiksi maalämmöllä, hakkeella tai olkipelleteillä. Liikenteen käyttämä biopolttoaine yhdistettynä parempiin joukkoliikenneyhteyksiin mahdollistaa kotona tehtävän etätyön ja hajautetun yhdyskuntarakenteen. Hajautetuilla uusiutuvan energian tuotantolaitoksilla voimme tavoitella energiantuotannossa omavaraisuutta ja päästöttömyyttä. Samalla edistämme innovatiivisten yritysten syntyä luoden uusia työpaikkoja koko maakuntaan jo menestystä tuoneiden teollisuudenalojen lisäksi.