Piirikokoustiedote ja kannanotot

Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Piirikokoustiedote ja kannanotot
19.11.2012 0:00

Keskustan Varsinais-Suomen piiri piti syyskokouksensa Loimaan Metsämaan Kalliohovissa 16.11. Paikalle oli kokoontunut toistasataa virallista edustajaa ja kaiken kaikkiaan puolitoistasataa osallistujaa. Ajankohtaista poliittista tilannetta ruotivat kansanedustajat Annika Saarikko ja Esko Kiviranta. Keskustan hyvä menestys kunnallisvaaleissa Varsinais-Suomessa sai myös kokousväen käyttämään kiittäviä puheenvuoroja.

PIIRIKOKOUSTIEDOTE

 

 

Keskustan Varsinais-Suomen piiri piti syyskokouksensa Loimaan Metsämaan Kalliohovissa 16.11.
Paikalle oli kokoontunut toistasataa virallista edustajaa ja kaiken kaikkiaan puolitoistasataa osallistujaa.

Ajankohtaista poliittista tilannetta ruotivat kansanedustajat Annika Saarikko ja Esko Kiviranta.
Keskustan hyvä menestys kunnallisvaaleissa Varsinais-Suomessa sai myös kokousväen
käyttämään kiittäviä puheenvuoroja.

Koska kokous pidettiin Loimaalla, joka sai alueena hiljattain tunnustusta hyvästä yritteliäisyydestään,
kokouksen kannanotossa kiinnitettiin huomiota siihen, että Euroopan Unionin yrittäjätukien tulee
jatkossakin suuntautua myös maakuntakeskusten ulkopuolelle.

Välttämätön edellytys yritysten pysymiselle Varsinais-Suomessa on tie- ja tietoliikenneverkon hyvä taso.
Kokousväki oli erityisen huolissaan valtatie 8 joutumisesta poliittiseen pallotteluun. Varsinais-Suomessa
on muitakin kiireellisiä väylähankkeita, jotka tulee saada toteutetuiksi lähivuosina.

Kunnallisvaaleissa Keskustalla oli suuri joukko nuoria ehdokkaita, joista monet  tulivat valituiksi uusiin valtuustoihin.
Kokous otti kantaa sen puolesta, että jokaiseen kuntaan saataisiin nuorisovaltuusto. Nuoret tulee myös huomioida
tulevissa neuvotteluissa kuntien luottamuspaikoista. He ovat valmiita ottamaan vastuuta kotikuntansa
kehittämisestä, jos saavat siihen mahdollisuuden.

Syyskokous teki myös useita henkilövalintoja. Keskustan Varsinais-Suomen piirin puheenjohtajana
jatkaa Jani Kurvinen Somerolta. Varapuheenjohtajiksi valittiin Keskustanaisten Varsinais-Suomen piiriä
edelleen johtava Teija Ek-Marjamäki Loimaalta ja Keskustanuorten piirin uudeksi puheenjohtajaksi
valittu Oskari Sihvonen Pöytyältä.

Piirihallitukseen tulivat valituiksi:

Keskustanaisista Minna Hallanheimo Tarvasjoelta ja Merja Lehti Paraisilta.
Keskustanuorista Anna Sirkiä Mynämäestä ja Riku-Petteri Wallin Turusta;

Loimaan alueelta Hannu Ketola Pöytyältä ja Reino Lindqvist Marttilasta;

Salon alueelta Ulla Huittinen, Esa Mattila ja Hanna Yli-Liipola Salosta;

Turun alueelta äänestyksen jälkeen Kalevi Kallonen Kemiönsaaresta,
Riitta Karjalainen Turusta, Minna Luotonen-Virtala Mynämäestä,
Henna Pirhonen Paimiosta, Samuli Santalahti Naantalista ja Eero Vainio Raisiosta;

Vakka-Suomesta Pekka Kuusisto Laitilasta.

Puoluevaltuustolle ehdotetaan, että piirin edustajana puoluehallitukseen
valitaan joko pj. Jani Kurvinen tai vpj. Teija Ek-Marjamäki.
Puolueen eri toimikuntien jäsenistä tehtiin seuraavat ehdotukset:

kunnallisasiain neuvottelukuntaan Minna Luotonen-Virtala Mynämäestä tai Mika Munkki Vehmaalta;

työmarkkina-asiain neuvottelukuntaan Martti Hyssälä Liedosta tai Riitta Karjalainen Turusta;

yrittäjäasiain neuvottelukuntaan Eero Vainio Raisiosta tai Vuokko Virtanen Uudestakaupungista.

Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusyhteisö BDO Oy. Toimintaa tarkastaa edelleen Harri Kaitala Kemiönsaaresta.

 

Kokouksen kannanotot

 

Pienen ja keskisuuren yrittäjyyden edellytykset turvattava

Loimaan seutukunta on mainio esimerkki pienen ja keskisuuren yrittäjyyden voimasta.
Seudulla on useita hyvin työllistäviä, omaan vientiin nojaavia yrityksiä.  Seudulla on pitkään
tehty työtä yrittämisen edellytysten parantamiseksi, ja Loimaan henki saikin juuri
valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon.

Yrittäjyyden vahvistamista uhkaa tukijärjestelmien rahoituksen ja painopisteen muutos.
Euroopan unionin tuleva yrittäjärahoitus näyttää supistuvan ja tätä ajaa EU:n budjettileikkauksen
kautta myös Suomen hallitus. Samaan aikaan kotimaassa suunnitellaan vähenevääkin rahoitusta
ohjattavaksi suurten kaupunkiseutujen hankkeisiin. Loimaan kaltaiset maakuntien takamaat
pudotettaisiin jo alkuunsa tukiohjelmista.

Varsinais-Suomen Keskustan piirikokous edellyttää pienen ja keskisuuren yrittäjyyden tuen
säilyttämistä vähintään nykyisellä tasolla. Tulokset puhuvat  selvästi Loimaan kaltaisten
yrittäjäseutujen puolesta. Kokemukset ovat osoittaneet, että suurilla kaupunkiseuduilla tuki
valuu helposti tehottoman hankebyrokratian pyörittämiseen todellisen tekemisen sijasta.

Yritysten perusedellytyksenä on toimiva tieverkosto ja tehokkaat tietoliikenneyhteydet,
jotka tulee ratkaista kansallisella tasolla. Nopeaa päätöksentekoa ja pikaista hankkeen
käynnistämistä vaatii kiistakapulaksi noussut valtatie 8 parantamishanke.

 

Nuoret mukaan kuntien päätöksentekoon

Usein unohdetaan, että lapsia ja nuoria tulee kuulla heitä koskevassa päätöksenteossa.
Monissa kunnissa toimii nuorisovaltuusto, mutta sen jäsenillä ei ole osallistumisoikeutta
kunnan lautakuntatyöskentelyyn.

Varsinais-Suomen Keskustan piirikokous esittää, että jokaiseen kuntaan perustettaisiin
nuorisovaltuusto, jonka jäsenillä olisi puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa kunnan lautakunnissa.
Nuorisovaltuuston tehtävänä olisi myös järjestää tapahtumia nuorille, mikä osaltaan ehkäisisi
nuorten syrjäytymistä. Nuorisovaltuuston perustaminen on ele, jolla osoitetaan nuorten
mielipiteillä olevan painoarvoa kunnassa ja nuorten olevan tervetulleita kunnan päätöksentekoon.

Piirikokous muistuttaa, että nuoria tulee valita myös kuntien uusiin luottamuselimiin.
Nuoret ovat valmiita kantamaan vastuuta kuntiensa kehittämisestä. Annetaan heille tilaisuus!

Lisätietoja: RistoErvelä, toiminnanjohtaja, puh. 0500-130 550

Piirikokous 16.11.12.JPG
Piirikokouksessa oli kaikenkaikkiaan noin 150 osallistujaa ja seuraajaa