Piirin syyskokous esittää Honkosta ja Oinosta eurovaaliehdokkaiksi

Keskusta K-S metso vihreä sivun yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Keski-Suomi / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Piirin syyskokous esittää Honkosta ja Oinosta eurovaaliehdokkaiksi
8.11.2013 21:00

Keskustan Keski-Suomen piiri esittää Keskustan puoluevaltuustolle ehdokkaiksi Euroopan parlamentin jäsenten vaaliin maaseutuhankekoordinaattori Petri Honkosen Saarijärveltä sekä rovasti Lauri Oinosen Keuruulta. Keskustan puoluevaltuusto nimeää EU-vaaliehdokkaat puoluevaltuuston kokouksessa Kuopiossa 24.marraskuuta.

Keskustan Keski-Suomen piiri esittää Keskustan puoluevaltuustolle ehdokkaiksi Euroopan parlamentin jäsenten vaaliin maaseutuhankekoordinaattori Petri Honkosen Saarijärveltä sekä rovasti Lauri Oinosen Keuruulta. Keskustan puoluevaltuusto nimeää EU-vaaliehdokkaat puoluevaltuuston kokouksessa Kuopiossa 24.marraskuuta.

Keskustan Keski-Suomen piirin puheenjohtajana jatkaa vuonna 2014 Leila Lindell Äänekoskelta. Piirihallituksen varapuheenjohtajina jatkavat Osmo Kääriäinen Jyväskylästä ja Satu Koskinen Karstulasta. Päätös puheenjohtajista oli yksimielinen.

Piirihallitukseen valittiin seuraavat jäsenet vuodelle 2014: Aimo Asikainen Jyväskylästä, Jouko Huumarkangas Kyyjärveltä, Tuulia Ikkelä-Koski Jyväskylästä, Sari Järvinen Joutsasta, Timo Kaijanmäki Keuruulta, Arja Korvenranta Kuhmoisista, Jari Koskenranta Petäjävedeltä (uusi), Suvi Leipälä Saarijärveltä, Arja Maunula Jämsästä, Tiina Mikkola Muuramesta (uusi), Kirsi Nieminen Laukaasta (uusi), Heikki Näsi Kivijärveltä (uusi) , Pentti Piilonen Äänekoskelta (uusi), Jouko Salonen Konnevedeltä, Kaija Tunkkari Pihtiputaalta sekä Sami Wiik Viitasaarelta (uusi).

Keskustan Keski-Suomen piiri piti syyskokouksessa perjantaina 8. marraskuuta Muuramen Kulttuurikeskuksessa. Syyskokouksessa keskusteltiin kunnan elinkeinopolitiikan tärkeydestä kuntapalveluille ja kuntalaisten hyvinvoinnille. Keskustan eduskuntaryhmän tervehdyksen Keski-Suomelle toi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen.

Keskustan Keski-Suomen piirin kannanotossa kehotetaan kuntia arvioimaan yritysvaikutuksia osana kunnallista päätöksentekoa seuraavasti:

Yritysvaikutusten arviointi osaksi kuntien päätöksentekoa

Keskustan Keski-Suomen piiri muistuttaa kuntapäättäjiä, että yritysten ja elinkeinoelämän etua ei tule nähdä vastakkain kuntalaisten edun kanssa vaikeinakaan aikoina. Erityisesti pien- ja keskisuuret yritykset ovat herkempiä kunnan tekemille päätöksille, mikä tarkoittaa, että kunnan elinkeinopolitiikan merkitys talouskasvun ja työllisyyden näkökulmasta korostuu. Mitä aikaisemmassa vaiheessa kunnan päätöksentekoprosessissa yritysvaikutuksiin kiinnitetään huomiota, sitä paremmin kuntalaisten ja yritysten tarpeet otetaan huomioon.

Kuntien huono taloustilanne on ajanut monet kuntapäättäjät tilanteeseen, jossa etenkin säästöpäätöksiä tehdään helppojen pikavoittojen toivossa pitkäaikaisvaikutuksista, kuten esimerkiksi uusien yritysten luomisesta, välittämättä. Kuitenkin yritykset sitoutuvat mieluummin sellaisiin kuntiin, joissa tehdään kannustavaa ja johdonmukaista elinkeinopolitiikkaa. Kuntalaisten riittävä ja laadukas palvelutaso taas mahdollistuu tulevaisuudessa yhä enemmän vahvan ja monipuolisen yrityskannan ja niistä seuraavan verotulokertymän kautta.

Keskustan Keski-Suomen piiri kiittää, että moni keskisuomalainen kunta on ymmärtänyt yritysten menestymisen merkityksen kuntataloudelle ihan käytännön tasolla. Yrittäjät on otettu mukaan kunnalliseen päätöksentekoprosessiin ja kuntastrategioiden valmisteluun muun muassa Muuramessa.

Keskustan Keski-Suomen piiri kannustaa keskisuomalaisia kuntia yritysvaikutusten arviointiin ainakin strategisten päätösten osalta sekä ennalta, että jo toteutuneiden vaikutusten osalta. Yrittäjiä tulee kuulla aivan samoin kuin kuntalaisia heitä koskevissa asioissa.

Yritysvaikutusten arviointi on myös kuntapäättäjille tärkeä työkalu. Sen avulla on helppo havainnollistaa, mistä lähteestä kunnan palvelut rahoitetaan.

Tuloksellinen kunnallispolitiikka edellyttää jo päätöksentekovaiheessa yritysvaikutusten arviointia. Kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat kuntalaisten lisäksi aina joko suoraan tai välillisesti yrityksiin, päätettiinpä sitten koulutus-, hankinta-, asunto- tai kaavoituspolitiikasta.

Lisätiedot:
Pauliina Maukonen-Kärkkäinen
toiminnanjohtaja
Keskustan Keski-Suomen piiri
GSM 050-573 5353