Puheenjohtajan kynästä

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
24.10.2012 7:00
Vaalikuva Seija Korhonenb.jpg

ENSINEUVO - VASTAA!

Pitkin vuotta on kuntalaisilta tullut huolestunutta palautetta siitä, että Ensineuvo ei vastaa. Toki muutama kertoo ilahtuneena, että kyllä vastattiin eikä odotusaikakaan ollut pitkä. Pitkiä odotusaikoja kuitenkin on, mutta se ei ollut tarkoitus!

Terveydenhuoltolain mukaan kuntien on varattava riittävästi voimavaroja terveydenhuollon palveluihin ja terveydenhuollosta vastaavan henkilöstön määrän on vastattava terveydenhuollon palvelujen tarvetta. Tästähän me Mikkelin valtuutetut olemme pyrkineet pitämään huolta. Välillä on erimielisyyttä siitä, vastaako palvelu kysyntää.

Väestön ikääntyessä ja eliniän kasvaessa palvelutarve on selkeästi kasvanut. Ensineuvoon asetettiin toiveita, ja henkilöstön rekrytointiin varattiin myös hyvin rahaa. Kuitenkin sekä kuntalaiset ja me luottamushenkilöt olemme siihen kovasti pettyneet. Asiaa on käsitelty pitkin vuotta erilaisissa instansseissa, mutta selkeää parannusta tilanteeseen ei ole tullut. Etenkin aamuisin odotusajat puhelimessa ovat pitkät. Viime kevään ongelma oli myös se, että vaikka linjoilla pääsi läpi, ei lääkäriaikoja ollut.

Lääkäriliitto vaatii että hoitoonpääsy perusterveydenhuollon lääkärille on turvattava kolmessa päivässä. Taustalla on terveydenhuollonlaki, jonka mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöstön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun  potilas on ottanut terveyskeskukseen yhteyttä. Hoidontarpeen luotettavaa arviointia ei voida tehdä potilasta näkemättä. Tästä olen samaa mieltä.

Onkin todettava, että Mikkelin terveyskeskuksen toiminnassa on vielä paljon kehitettävää. Ensineuvon toimivuuden järjestämiseen on annettu ja annetaan vielä mahdollisuuksia. Terveyskeskus on kyllä muuttunut houkuttelevammaksi työpaikaksi ja virkoja on nyt kiitettävällä tavalla täyttynyt. Myöskään henkilöstöä ei voi moittia, hehän toimivat melkoisen työtaakan alla. Terveyskeskusten toiminnassa Suomessa on vain kovin paljon toimintatavoissa ja joustavuudessa eroja, joten mahdollisuuksia kehittämiseen on! Ensineuvon kohdalla on todettava, että jos järjestelmää ei saada toimimaan siten, että huoli potilasturvallisuudesta poistuu, on uskallettava ottaa toinen järjestelmä käyttöön.

Vaikka valtionosuuksien tippuessa kunnissa on säästöpaineita, on varattava riittävä rahoitus niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon palveluiden takaamiseen. Sijoittaminen terveydenhuoltoon on koko kuntatalouden kannalta järkevä pitkän aikavälin investointi!