Puoluehallitus ja eduskuntaryhmä: Keskusta osallistuu hallitukseen

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Puoluehallitus ja eduskuntaryhmä: Keskusta osallistuu hallitukseen
5.6.2019 14:39
apila.png

Keskusta osallistuu hallitusvastuuseen tasa-arvoisemman, perhemyönteisemmän ja työllistävämmän Suomen rakentamiseksi.

Suomen Keskusta r.p.

Keskustan eduskuntaryhmä

Puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous Helsingissä 5.6.2019

Keskusta osallistuu hallitusvastuuseen tasa-arvoisemman, perhemyönteisemmän ja työllistävämmän Suomen rakentamiseksi

 

Puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous hyväksyy aikaansaadun neuvottelutuloksen hallitusohjelmasta. Keskustan neuvotteluihin asettamat kynnyskysymysten todettiin täyttyneen. Keskusta osallistuu hallitusvastuuseen.

 

Keskusta koki eduskuntavaaleissa tappion, mutta sai kuitenkin yli 420 000 suomalaisen luottamuksen. Yhteiskokous katsoo, että tässä tilanteessa Keskusta pystyy parhaiten hallitusvastuussa vaikuttamaan osaltaan Suomen tulevaisuuteen ja pitämään äänestäjiensä puolta.

 

Neuvottelutulos hallitusohjelmasta on Keskustan tavoitteiden mukaisesti sosiaalisesti oikeudenmukainen. Parannuksiin on nyt mahdollisuus, kun Suomen talous laitettiin Keskustan johdolla viime vaalikaudella kuntoon.

 

Tulevina vuosina kohennetaan pienituloisimpien perheiden ja eläkeläisten toimeentuloa. Lasten ja perheiden palveluja parannetaan ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään ennalta. Perheille turvataan aito valinnanmahdollisuus lastenhoidossa. Vanhustenhoidon epäkohtiin puututaan.

 

Koulutuksen tasa-arvosta huolehditaan toteuttamalla Keskustan esittämä, perustaitojen hallintaan tähtäävä ja joustavan oppimisen mahdollistava pienten lasten koulu. Jokaiselle nuorelle taataan toisen asteen maksuton koulutus. Kaikissa maakunnissa on myös tulevaisuudessa korkeakoulu.

 

Yhteiskokous edellyttää, että kaikkien hallituspuolueiden on yhteistä ohjelmaa toteutettaessa huomioitava koko Suomen tasapuolinen kehittäminen Säätytalossa yhdessä sovitun mukaisesti.

 

Teitä, ratoja ja muita väyliä on kunnostettava ja rakennettava kaikkialla maassa. Poliisin läsnäolo on turvattava myös haja-asutusalueilla. Ilmastonmuutosta on hillittävä maakuntien uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi hyödyntämällä. Tämän on tapahduttava myös maaseudun ja kaikkien pienituloisten ihmisten kannalta oikeudenmukaisesti. Kotimaisen ruoantuotannon kannattavuutta on edelleen parannettava.

 

Koulutuksen lisäksi yrittämisen mahdollisuudet on jatkossakin turvattava koko Suomessa. Työllistävien yrittäjien verotus ei kiristy, mikä oli myös Keskustan kynnyskysymyksiä hallitusneuvotteluissa.

 

Yhteiskokous tähdentää, että sovittujen uudistusten toteuttaminen ja Suomen kestävän tulevaisuuden rakentaminen edellyttävät työllisyyden nostamista 75 prosenttiin. Keskusta pitää kaikissa tilanteissa kiinni siitä, että tavoite toteutuu. Mitään keinoja ei suljeta pois, jos tehdyt toimet eivät näytä riittävän. Suomen taloutta on hoidettava vastuullisesti myös tulevaisuudessa.