Raision piirikokouksen kannanotto

Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Raision piirikokouksen kannanotto
25.11.2011 10:30

Varsinais-Suomen Keskustan mielestä itsenäisten kuntien tai niiden yhdessä muodostamien kuntayhtymien tulee tulevaisuudessakin toimia lähipalveluiden järjestäjinä.

Turun kaupunkiseudun palvelurakennetta ja asumisviihtyisyyttä voidaan parantaa ohjaamalla asutusta tasapainoisesti rakennemallialueen kaikkiin kuntiin. Hyvät joukko-  ja tietoliikenneyhteydet, uudet vähäpäästöiset autot ja joustavasti asukasta lähellä olevat palvelut mahdollistavat kotona tehtävän etätyön osana hajautettua yhdyskuntarakennetta.

Koko Varsinais-Suomessa asukkaille tulee tarjota erilaisia asumisvaihtoehtoja. Uudisrakentaminen pitää edelleen mahdollistaa myös haja-asutusalueella. Kaikessa rakentamisessa, myös julkisessa ja kerrostalorakentamisessa, tulee lisätä matalaenergia- ja puurakentamista. Energiantuotannossa on yhä enemmän hyödynnettävä kotimaista ja uusiutuvaa energiaa, ja tavoitteena tulee olla mahdollisimman suuri omavaraisuus ja ympäristölle haitallisten päästöjen minimointi. Tavoiteltaessa ympäristöä säästävää asumista on paikallisesti tuotetun kaukolämmön ohella suosittava talokohtaisia aurinko- ja maalämpöratkaisuja.

 

Hajautettua energiantuotantoa kehittämällä voimme edistää uusien innovatiivisten yritysten syntyä ja luoda uusia työpaikkoja koko maakuntaan jo menestystä tuoneiden teollisuudenalojen oheen. Työpaikkojen ja palveluiden säilyttäminen kaikkialla Varsinais-Suomessa takaa asukkaille vapauden valita asuinpaikkansa tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti.