Rehula: Sote-uudistuksen tavoitteet eivät toteudu

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Rehula: Sote-uudistuksen tavoitteet eivät toteudu
19.12.2013 14:00
JuhaRehula1.jpg

Sote-uudistuksen välttämättömyydestä ja sen tavoitteista eli perusterveydenhuollon kuntoon laittamisesta, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisten raja-aitojen poistamisesta, sosiaali- ja terveyspalvelujen laajemmista järjestämishartioista ja hallinnon yksinkertaistamisesta vallitsee laaja yksimielisyys.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Juha Rehula sote-työryhmän esityksestä:
 
 
Sote-uudistuksen välttämättömyydestä ja sen tavoitteista eli perusterveydenhuollon kuntoon laittamisesta, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisten raja-aitojen poistamisesta, sosiaali- ja terveyspalvelujen laajemmista järjestämishartioista ja hallinnon yksinkertaistamisesta vallitsee laaja yksimielisyys.
 
Tänään peruspalveluministerille luovutetulla esityksellä sote-uudistuksen tavoitteet eivät toteudu. Sosiaali- ja terveyspalvelujen rapautuminen jatkuu, hallinto monimutkaistuu ja rahoituksen uudistaminen hankaloituu.
 
Sote-palvelujen järjestämisvastuun tulisi olisi vain riittävän suurilla sote-alueilla.  Nykyisten sairaanhoitopiirien pohjalle rakentaen olisi mahdollista aikaansaada toimivin ratkaisu. Nyt järjestäminen ollaan jakamassa sote-alueisiin ja perustason alueisiin. Vaarana on, että erikoissairaanhoidon ja vaativien sosiaalipalvelujen järjestäminen pirstoutuu.
 
Asiantuntijoidenkin mukaan vastuukuntamalliin liittyy monia ongelmia. Kuntayhtymämalli on osoittanut toimivuutensa erikoissairaanhoidossa ja muussa terveydenhuollossa. Jos perusterveydenhuolto ja vaativin sosiaalitoimi siirrettäisiin sairaanhoitopiireille, sote-uudistuksessa päästäisiin eteenpäin jo tällä vaalikaudella.
 
Tänään julkistetusta, pääosin Orpon työryhmän linjauksia vastaavasta esityksestä puuttuvat myös taloudelliset laskelmat. Tämä on vakava puute siksikin, että sote-uudistuksella pitäisi olla keskeinen merkitys julkisen talouden kestävyysvajeen oikaisemisessa.
 
Keskustalla on vaihtoehto, kotikunta-maakuntamalli. Sillä on kaikkien toimijoiden kriittisenkin arvioinnin kestävä, laaja tuki. Katseet kääntyvät nyt hallituksen johtoon. Kysymys kuuluu, ajavatko poliittiset ja arvovaltasyyt hallituksessa ihmisten tarvitsemien palvelujen edelle.
 
Lisätietoja: Keskustan varapuheenjohtaja Juha Rehula, puhelin 050 511 3017