Ryhmäpuheenvuoro 12.11.2012

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Etelä-Savo / Suomeksi / Kunnat / Mikkeli / Uutiset ja tapahtumat / Ryhmäpuheenvuoro 12.11.2012
13.11.2012 9:08
Vaalikuva Heikki Nykänenb.jpg

Keskustan ryhmäpuheenvuoro 12.11.2012 / Mikkelin kaupunginvaltuusto

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja muu yleisö

Mikkelin kaupunginvaltuusto on aloittamassa työtään. Kuntavaalit on juuri käyty ja puolueet ovat käyneet luottamuspaikkaneuvottelut yllättävänkin sopuisassa hengessä. Tämä on hyvä alku uudelle valtuustokaudelle, sillä kaikkien tiedossa on tulevat tiukat talouden ajat ja yhteistyön merkitys korostuu tulevissa päätöksissämme.

 

Keskusta sai kunnallisvaaleissa äänestäjiltä selkeän tuen omalle politiikalleen, jossa kuntalaisia kohdellaan tasavertaisesti. Haluamme huolehtia siitä, että palvelut ovat lähellä ihmisiä. Tämä ei sulje pois sitä, että palvelutuotannon tapoja voi ja pitääkin kehittää. Tulevina vuosina samalla rahalla on saatava enemmän palveluja; tämä tarkoittaa kaupungin kaiken toiminnan kehittämistä ja siihen liittyen työnkuvien muuttamista ja hallintorajojen tuomien esteiden poistamista asioiden hoidossa. Tämä edellyttää myös hyvää, työntekijöitä huomioivaa henkilöstöpolitiikkaa.

 

Keskusta haluaa myös korostaa ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tärkeyttä erilaisten perheiden hyvinvoinnissa ja jaksamisessa: me haluamme tukea perheitä ja kotihoitoa ja siksi ehdotimme lisää kotiapua perheille. Tämä on nyt kirjattu kaupungin talousarvioesitykseen, kuten myös omaishoidon tuen lisäys.

 

Investoinneissa haluamme pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Kaupunkia on kehitettävä niin, että kantakaupungin lisäksi entiset kuntakeskuksetkin saavat kukoistaa. Keskustan ryhmä haluaa, että kaupunkimme lasten ja nuorten, oppilaitosten opettajien ja muun henkilökunnan terveyttä eivät vaaranna eri tavoin huonokuntoiset, opiskeluun ja opettamiseen sopimattomat koulurakennukset. Siksi investointien osalta hankkeita on priorisoitava ja Haukivuoren yhtenäiskoulun peruskorjaus tulee aloittaa ensi vuoden aikana. Rantakylän yhtenäiskoulun korjausaikataulu on pohdittava tilaselvityksen valmistumisen jälkeen. Vanhalan koulun investointi siirtyy ja Harjunmaan koulu jatkaa toistaiseksi. Nämä investoinnit saavat täsmennyksen uuden kouluverkko selvityksen yhteydessä. Maaherrankadun investointia ei aloiteta 2013, vaan siihen palataan vuoden 2014 talousarvion yhteydessä.

 

Mikkelin kehityksen kannalta on tärkeätä nykyisten yritysten menestyminen ja uusien syntyminen. Työpaikat tuovat ostovoimaa ja verotuloja.

Kaupungin elinkeinopolitiikka tulee olla joustavaa, ennakoivaa, luotettavaa ja nopeaa. Työpaikkojen eteen on tehtävä kaikki mahdollinen, ruutukaava-alueelta laajaan maaseutuun.

Vastuu elinkeinopolitiikan linjasta on luottamushenkilöiden, ja sen toteutus on koko organisaation, ei pelkästään oman elinkeinoyhtiön Misetin.

Mikkelillä on ollut hyvä positiivinen kierre. Tehkäämme kaikki töitä sen eteen, että yritystoiminta kasvaa ja menestyy tulevina vuosina entistä voimakkaammin.

 

Maaseutukaupunki Mikkelin on tulevalla valtuustokaudella mietittävä ja hyödynnettävä paremmin myös maaseutuelinkeinojen tuomat mahdollisuudet. Maa- ja metsätalous on edelleen haja-asutusalueen selkäranka. Sitä täydentävät luomu- ja lähiruoka, matkailu, sekä biotalous. Keskusta kannattaa ajatusmallia siitä, että kaupunki ottaa vastuulleen maaseutua koskevan kehittämistyön. (Mikkeli-ikkuna suomalaisen maaseudun tulevaisuuteen)

 

Talousarvion liittyvät veroprosentit.

Keskusta kannattaa kaupungin hallituksen esitystä veroprosentiksi 19.75. Tässä tilanteessa veroprosenttia ei ole syytä korottaa enempää, vaan on haettava vielä uusia tapoja tuottaa palveluja. Kuten aiemmin jo mainitsin, on tutkittava myös mahdolliset uudet poikkihallinnolliset toimintatavat, jotka säästävät kustannuksia. Samalla on muistettava puheet kuntaliitosvalmistelujen osalta Ristiinan ja Suomenniemen kohdalta. Tämä 0.25 % korotus on hyväksyttävissä siinäkin mielessä. Tulevina vuosina todennäköisesti emme tule välttymään veroprosentin korotukselta, etenkin jos valtiohallinnon taholta kuntien saama rahoitus vähenee, ja jos emme onnistu tuottavuuden lisäämisessä omissa toimissamme.

Kiinteistöveroprosentit keskusta hyväksyy esitetyssä muodossa.

 

Kaupungin talouden hoidossa keskeisin asia on, kuinka onnistumme budjetoimaan sosiaali- ja terveystoimen menot/tulot. Jatkuva talousarvion ylittäminen soten osalta kertoo siitä, että emme ole tässä asiassa onnistuneet. Vuodesta toiseen päivittelemme esimerkiksi kuinka sairaanhoitopiirin laskutus on miljoonia yli varatun määrärahan. On korkea aika selvittää tämä asia. Toinen taloudenhoitoon liittyvä asia on velkamäärä ja korkomenot. Matala korkotaso on pitänyt toistaiseksi lainanhoitomenot siedettävällä tasolla. Suhteellinen velkaantuneisuus kuitenkin on laskussa tulevina vuosina ja se on hyvä asia. Tällä tulopohjalla joudumme hyväksymään sen tosiasian, ettemme pysty juurikaan vähentämään velkaa, mutta uuden velan ottoon täytyy olla erittäin perustellut syyt.

Lopuksi lyhyt muistutus siitä, että monet Mikkeliä suuremmat kaupungit ovat taloudellisilla tunnusluvuilla mitattuna paljon heikommassa tilanteessa, kuin Mikkeli. Lisäksi vertailutiedot kertovat keskisuurten kaupunkien joukossa Mikkelin sijoittuvan hyvin kaupunki- ja kuntapalveluja mitattaessa. Kiitänkin edellistä kaupunginvaltuustoa vastuullisesta ja rakentavasta työstä.